Tokom proteklih 20 godina kompanija Apave radila je na razvoju svojih usluga na međunarodnom tržištu, budući da u Francuskoj poslujemo 150 godina.

                                             

Ova strategija je, isprva, rezultirala mrežom filijala koje našim klijentima pružaju usluge na lokalnom nivou. Kompanija Apave International, glavna struktura koja omogućava razvoj usluga grupacije na međunarodnom tržištu, osnovana je 2010. godine, čime je obezbeđena ključna faza poslovanja. To je pokazalo spremnost rukovodstva kompanije Apave da obezbedi alate neophodne za podsticaj kompanije Apave da proširi svoje aktivnosti izvan granica Francuske, i da postane ili ostane lider u našem domenu u više oblasti širom sveta. Kao deo napred navedenog i kako bi se obezbedila struktura naše strategije, Apave International odlučuje da kreira integrisani sistem menadžmenta. Ovaj sistem će predstavljati osnovni instrument i za menadžment i osoblje kompanije Apave International, kojim će se dodatno unaprediti pouzdanost naše organizacije i usluga.

Kompanija Apave VerTech osnovana je 2013. godine kao deo Apave Grupe. Kompanija Apave VerTech d.o.o. ima ovlašćenja za sve radove Apave Grupe, a u skladu sa potrebama srpskog tržišta, nasa kompanija posvećuje posebnu pažnju ispitivanju bez razaranja - IBR (eng. NDT - Non Destructive Testing), kao i visinskim radovima. Početkom 2016. godine, opseg usluga kompanije je proširen na inspekciju, koja se sprovodi u skladu sa zahtevima referentnog standarda ISO/IEC 17020, dok se sertifikacija osoblja realizuje u skladu sa zahtevima referentnog standarda ISO/IEC 17024. Takođe, Ispitna laboratorija obavlja ispitivanja u skladu sa zahtevima referentnog standarda ISO/IEC 17025. U pogledu zahteva pomenutih standarda, kompanija je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije.   


 

sertifikat_
sertifikat_
sertifikat_
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment