Napredne NDT metode

U cilju predstavljanja naprednih NDT metoda/tehnika koje smo u mogućnosti da vam ponudimo, u nastavku teksta možete videti njihove prezentacije sa svim potrebnim informacijama. 

Prezentovane NDT metode/tehnike podjednako su primenjive kako na novoj opremi, tako i na opremi tokom veka upotrebe.

11-apave-rms

10-apave-paut

12-apave-tofd

14-apave-pec

tube-inspection-presentati