Obuka zavarivača

 

Obuka zavarivača

 

Dana 17.10.2019. godine je kompanija Apave VerTech potpisala ugovor sa kompanijom Vojvodina Metal Cluster, u okviru projekta Innovation and Technology center for Metal Industry.

Obuka zavarivača, koja se realizovala u trening centru firme Apave VerTech, počela je 28.10.2019. godine i u okviru iste su polaznici imali priliku da steknu teorijska i praktična znanja, u odnosu na odabrani postupak za obuku. Nakon uspešno odrađene obuke, usledila je provera teorijskih i praktičnih znanja polaznika, i dodela sertifikata.

Apave VerTech pruža sledeće obuke u oblasti zavarivanja:

– Obuka zavarivača svih profila u svim
mogućim položajima zavarivanja
– Obuka bravara svih profila
– Obuka za ručno sečenje plazmom i gasom
– Obuka na proizvodu
– Doobuka zavarivača i bravara
– Stručna pomoć i nadzor u zavarivanju

 

Obuka zavarivača – teorijski deo
Obuka zavarivača – praktični deo
Obuka zavarivača – praktični deo
Obuka zavarivača – praktični deo
Obuka zavarivača – praktični deo
Obuka zavarivača – završni ispit

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment