Postani zavarivač ! | Obuka zavarivača |

Postani zavarivač !

 

Prekvalifikacija označava sticanje novih znanja i veština i time kvalifikovanje (osposobljavanje) za novo zanimanje, što povlači za sobom i novo zaposlenje, viši kvalitet života, novi krug prijatelja i saradnika, itd. 

Najtraženiji kadar u metalskoj industriji su zavarivači. Oni se ubrajaju u radnike koji brzo dolaze do posla i dobro su plaćeni.

Kursevi i obuke za zavarivače, jedan su od načina da se usavrši zanat i dobije potreban sertifikat za rad u ovoj struci. 

Kompanija Apave VerTech nudi kvalitetnu obuku i osposobljavanje za zavarivače.

Ukoliko želite da postanete dobar zavarivač, pored veština koju ćete steći kroz praksu i uvežbavanje, uz naše stručnjake,  inspektore zavarivanja sa višegodišnjim iskustvom, neophodno je da steknete i teorijska znanja bez kojih je nemoguće obavljati ovaj posao. Na kraju, tu je i sertifikat koji uz svoju posvećenost i trud, i našu pomoć,  dobijate kao ulaznica za novo  zaposlenje i kvalitetniji život.

 

Obuka zavarivača

 

Za obuku zavarivača se možete prijaviti OVDE.

 

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment