Digitalna radiografija je jedna od metoda ispitivanja bez razaranja. Ispitivanje digitalnom radiografijom pruža prednosti poput smanjenja vremena za ekspoziciju, eliminacije fimova, poboljšanja analize slike, poboljšanja upravljanja podacima, arhiviranja i prenosa slike. 

Referentni standardi prema kojima se vrši ispitivanje digitalnom radiografijom određenog predmeta ispitivanja su sledeći:

  • Zavareni spojevi (w) – SRPS EN ISO 17636-2:2014
  • Čelični odlivci (c) – SRPS EN 12681-2:2017                                                                                                                                                                                                                           .

IBR metoda (NDT) – DRT, Digitalna radiografija (snimak profila cevi)
IBR metoda (NDT) – DRT, Digitalna radiografija (snimak profila cevi)
IBR metoda (NDT) – DRT, Digitalna radiografija (snimak profila cevi)

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment