Prilikom radiografskog ispitivanja zavarenih spojeva na cevovodima koristimo savremenu opremu koja daje veoma dobre rezultate, naročito kada je potrebno ispitati veliki broj zavarenih spojeva u kratkom vremenskom periodu.

Kroler (crawler) je uređaj za pomeranje rendgenske cevi unutar cevododa sa autonomijom od čak 4 km unutar cevovoda, njegovo navođenje,pozicioniranje i aktiviranje rendegena vrši se eksterno korišćenjem magnetnog upravljača ili upravljača sa cezijumom.

Panoramske rendgenske cevi zajedno sa krolerom omogućavaju izuzetno efikasno ispitivanje zavarenih spojeva na cevovodima velikih dužina, prečnika od 12″ do 60″ i debljine do 54mm, jer je jednom ekspozicijom moguće snimiti ceo zavareni spoj i sa spoljne strane pozicionirati rendgensku cev za sledeći zavareni spoj.

Korišćenjem kroler i panoramskih rendgena Apave Vertech je na delu Turskog toka kroz Srbiju ispitao više od 10 000 zavarenih spojeva. Svu potrebnu opremu za IBR (NDT) radiografsko ispitivanje Apave Vertech je obezbedio od preduzeća TIM Co d.o.

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment