Metoda ispitivanja magnetnim česticama je metoda ispitivanja materijala bez razaranja kojom se otkrivaju površinske i podpovršinske nepravilnosti u feromagnetnim materijalima.

Primenjuje se u industriji kod:

  • prijemne kontrole
  • završne kontrole proizvoda
  • kontrole kvaliteta u toku esksploatacije, održavanja i remonta.

Referentni standardi prema kojima se vrši ispitivanje magnetnim česticama određenog predmeta ispitivanja su sledeći:

  • Zavareni spojevi (w) – SRPS EN ISO 17638:2017
  • Metalni materijali – SRPS EN ISO 9934-1:2017 i SRPS EN ISO 10893-5:2012
  • Čelični odlivci (c) – SRPS EN 1369: 2014
  • Čelični otkovci (f) – SRPS EN 10228-1: 2016                                                                                         .

MT – Ispitivanje magnetnim česticama (Magnetic particle testing)
MT – Ispitivanje magnetnim česticama (Magnetic particle testing)
MT – Ispitivanje magnetnim česticama (Magnetic particle testing)
MT – Ispitivanje magnetnim česticama (Magnetic particle testing)

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment