Ispitivanje nepropusnosti vakuumom obuhvata nanošenje tankog sloja tečnosti na površinu ispitnog objekta, primenjiva je za sve objekte u kojima je moguće stvoriti razliku pritiska sa jedne i druge strane granice ziada koju treba ispitati.

Mesto propuštanja mora biit vidljivo direktno ili indirektno da bi se proverilo da li je u pitanju stvarno propuštanje u zoni koja se ispituje.

Ispitni gas je obično vazduh, ali se mogu koristiti i inertni gasovi. Ako se koriste inertni gasovi, moraju se uzeti u obzir bezbednostni aspekti za atmosfere sa manjkom kiseonika.

Referentni standardi prema kojima se vrši ispitivanje nepropusnosti vakuumom određenog predmeta ispitivanja su sledeći:

  • Oprema pod pritiskom – SRPS EN 1593:2008                                                                                                 .
IBR metoda (NDT) – LT, Ispitivanje nepropusnosti vakuumom (Leakage testing)

 

 

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment