Ispitivanjem vrtložnim strujama (Eddy Current) se vrši detekcija površinskih i podpovršinskih nepravilnost/prslina preko prevlaka, tj. nije potrebno uklanjati prevlaku pre ispitivanja.

Uređaj za ispitivanje je lak i prenosiv.                                                                                                                                                                     .

Referentni standardi prema kojima se vrši ispitivanje vrtložnim strujama određenog predmeta ispitivanja su sledeći:

  • Metalni materijali – SRPS EN ISO 15549:2019                                                                                                                    .
IBR metoda (NDT) – ET, Ispitivanje vrtložnim strujama (Eddy Current)
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment