Ispitivanjem vrtložnim strujama (Eddy Current) se vrši detekcija površinskih i podpovršinskih nepravilnost/prslina preko prevlaka, tj. nije potrebno uklanjati prevlaku pre ispitivanja.

Uređaj za ispitivanje je lak i prenosiv.

Pulsed Eddy Current (PEC)

 • Napredna metoda za otkrivanje nepravilnosti i korozije u čeličnim materijalima prekrivenim prevlakama, vatrootpornom zaštitom ili izolacijom;
 • Nije potreban direktan kontakt sonde i ispitivane površine kao ni priprema površine;
 • Detektuje stanjenje materijala sa obe strane;
 • Ispitivanje se primenjuje preko izolacije, prevlaka, premaza, betonskih vatrootpornih zidova, boja za brodove;
 • Prisustvo vode i leda ne utiču na rezultate kontrolisanja;
 • Nema dodatnih troškova za skidanje izolacije;
 • Visoka rezolucija scan-a 15×5 mm;
 • Nema negativnih uticaja na zdravlje ljudi;
 • Temperatura na ispitivanoj površini mora biti ispod 70°C;
 • Ako je temperatura ispitivane površine viša koristi se zaštita za sondu otporna do temerature od 120°C.

.

Referentni standardi prema kojima se vrši ispitivanje vrtložnim strujama određenog predmeta ispitivanja su sledeći:

 • Metalni materijali – SRPS EN ISO 15549:2019                                                                                                                    .
IBR metoda (NDT) – ET, Ispitivanje vrtložnim strujama (Eddy Current)
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment