Radiografsko ispitivanje podrazumeva upotrebu prodirućih X ili ɣ zraka kako bi se ispitalo eventualno oštećenje materijala snimljeno na odgovarajućem industrijskom filmu. Rendgentske cevi ili radioaktivni izotopi se koriste kao izvori radijacije. Male promene debljine ili gustine materijala imaju značajan učinak na jačinu prodiruće radijacije, prema tome nehomogenosti se na radiografskoj slici prikazuju kao svetlija ili tamnija područja na filmu.

Referentni standardi prema kojima se vrši ispitivanje X i ɣ zracima određenog predmeta ispitivanja su sledeći:

  • Zavareni spojevi (w) – SRPS EN ISO 17636-1:2014
  • Metalni materijali – SRPS EN ISO 5579:2014 i SRPS EN ISO 10893-6:2019
  • Čelični odlivci (c) – SRPS EN 12681-1:2017
  • Zavareni spojevi na termoplastičnim materijalima – SRPS EN 13100-2:2019

 

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment