Ispitna laboratorija “Apave VerTech“ se bavi ispitivanjem metodama bez razaranja. Laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Sertifikat o akreditaciji SRPS ISO/IEC 17025                                  Obim akreditacije SRPS ISO/IEC 17025

 

Predmeti ispitivanja su sledeći: 

 • Zavareni spojevi (w)
 • Metalni materijali
 • Pljosnati proizvodi od čelika
 • Ravni proizvodi od čelika
 • Čelični odlivci (c)
 • Čelični otkovci (f)
 • Zavareni spojevi na termoplastičnim materijalima
 • Oprema pod pritiskom
 • Mašinska oprema
 • Elektro oprema
 • Toplotna izolacija na energetskim cevovodima
 • Čelična užad

                                                                                                                                                           .

Za navedene predmete ispitivanja se koriste sledeće metode ispitivanja bez razaranja, za koje je laboratorija akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS):

 • Zavareni spojevi (w): vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva izvedenih topljenjem, ispitivanje magnetskim česticama, ispitivanje penetratskim  česticama, ispitivanje ultrazvukom, radiografsko ispitivanje i digitalna radiografija;
 • Metalni materijali: vizuelno ispitivanje, ispitivanje magnetskim česticama, ispitivanje penetratskim  česticama, radiografsko ispitivanje, ispitivanje ultrazvukom, merenje debljine ulrazvukom i ispitivanje vrtložnim strujama;
 • Pljosnati proizvodi od čelika: ultrazvučno ispitivanje;
 • Ravni proizvodi od čelika: ultrazvučno ispitivanje;
 • Čelični odlivci (c): ispitivanje magnetskim česticama, ispitivanje tečnim penetrantima, radiografsko ispitivanje, digitalna radiografija i ispitivanje ultrazvukom;
 • Čelični otkovci (f): ispitivanje magnetskim česticama, ispitivanje tečnim penetrantima i ispitivanje ultrazvukom;
 • Zavareni spojevi na termoplastičnim materijalima: vizuelno ispitivanje, radiografsko ispitivanje i ispitivanje ultrazvukom;
 • Oprema pod pritiskom: ispitivanje nepropusnosti vakuumom;
 • Mašinska oprema: pasivna/aktivna -komparativna kvalitativna termografija;
 • Elektro oprema: pasivna/aktivna – kvalitativna termografija;
 • Toplotna izolacija na energetskim cevovodima: pasivna/aktivna – kvalitativna termografija;
 • Čelična užad: magnetno fluksno ispitivanje čeličnih užadi.
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment