Kontrolisanje novih proizvoda
Ocenjivanje usaglašenosti prema modulima A1, B, B1, C1, F i G prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom

(„Sl. glasnik RS“ br. 87/2011)

Kontrolisanje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija

 

 

Verifikacija novih kontrukcija

Referentna dokumenta:

SRPS EN 1090-2:2012 Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija — Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije

SRPS EN 1090-3:2012 Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija — Deo 3: Tehnički zahtevi za aluminijumske konstrukcije

UP.700.02 – Uputstvo za kontrolisanje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment