Kontrolisanje novih proizvoda

Referentna dokumenta:

  • Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (“Sl. List SFRJ”, br. 10/90 i 52/90)
  • SRPS EN 12327:2013 Gasna infrastruktura — Ispitivanje pritiskom, postupci za puštanje u rad i isključivanje iz rada — Funkcionalni zahtevi
  • SRPS EN 12732:2014 Gasna infrasruktura — Zavarivanje čeličnih cevovoda — Funkcionalni zahtevi
  • SRPS EN 15001-1:2010 Gasna infrastrktura – Cevovodne gasne instalacije sa radnim pritiscima većim od 0,5 bar za industrijske instalacije i radnim pritiscima većim od 5 bar za industrijske i neindustrijske instalacije – Deo 2: Detaljni funkcionalni zahtevi za projektovanje, materijale, izgradnju, kontrolu i ispitivanje
  • UP.700.15 – Uputstvo za kontrolisanje cevovodnih gasnih instalacija

Kontrolisanje tokom izrade

Pregled dokumentacije

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment