1. PEC Pulse Eddy Current,
 2. PAUT and TOFD automatsko i manuelno kontrolisanje zavarenih spojeva,
 3. Long Range Ultrasonic kontrolisanje cevovoda-LRUT,
 4. Floormap – Mapiranje korozije na podovima rezervoara MFL,
 5. Automated Ultrasonic C-Scan mapiranje korozije – RMS,
 6. Hydroform Phased Array mapiranje korozije,
 7. Napredne metode kontrolisanja cevi u eksploataciji (ET, RFT, NFT, IRIS),
 8. Termografija – elektro opreme, mašinske opreme, toplotne izolacije na energetskim cevovodima,
 9. IRT, Dron.

 

   1.  Eddy Current:     

 • Kontrolisanje zavarenih spojeva i metalnih materijala;
 • Detekcija površinskih i podpovršinskih nepravilnost/prslina preko prevlaka;
 • Brza inspekcija;
 • Nije potrebno uklanjati prevlaku pre ispitivanja;
 • Lak i prenosiv uredjaj;
 • Ispitivanje osnovnog materijala cevi oko oslonaca;
 • Koristi se za detekciju prslina.

Pulsed Eddy Current (PEC)

 • Napredna metoda za otkrivanje nepravilnosti i korozije u čeličnim materijalima prekrivenim prevlakama, vatrootpornom zaštitom ili izolacijom;
 • Nije potreban direktan kontakt sonde i ispitivane površine kao ni priprema površine;
 • Detektuje stanjenje materijala sa obe strane;
 • Ispitivanje se primenjuje preko izolacije, prevlaka, premaza, betonskih vatrootpornih zidova, boja za brodove;
 • Prisustvo vode i leda ne utiču na rezultate kontrolisanja;
 • Nema dodatnih troškova za skidanje izolacije;
 • Visoka rezolucija scan-a 15×5 mm;
 • Nema negativnih uticaja na zdravlje ljudi;
 • Temperatura na ispitivanoj površini mora biti ispod 70°C;
 • Ako je temperatura ispitivane površine viša koristi se zaštita za sondu otporna do temerature od 120°C.

 

2. TIME-OF-FLIGHT DIFFRACTION (TOFD) inspekcija

 • Tehnika koristi ultrazvučne sonde za kontrolisanje zavarenih spojeva;
 • Sonde se postavljaju sa obe strane zavarenog spoja, koriste se longitudinalni talasi;
 • Jedan senzor šalje signal kroz materijal, a drugi ga prima;
 • Merenjem brzine prostiranja talasa moguće je odrediti dve dimenzije detektovane nepravilnosti;
 • TOFD tehnikom otkrivanje grešaka ne zavisi od njene orijentacije;
 • Za razliku od radiografije, ravanske nepravilnosti koje nisu upravne na kontrolisanu površinu se mogu detektovati;
 • Visina nepravilnosti može se tačno odrediti;
 • U zoni kontrolisanja nije potrebna evakuacija osoblje, moguće je kontrolisanje u proizvodnji i eksploataciji, sa strane korisnika usluga organizacija je pojednostavljena;
 • Rezultati kontrolisanja su momentalno dostupni, a kao trajan zapis ostaje izgled uzdužna i poprečna projekcija zavarenog spoja;
 • Kontrolisanje se sprovodi na temperaturama manjim od 100° C.

 

Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT)

 • Uređaj poseduje set sondi za ultrazvuk napravljenih od velikog broja elemenata (kristala);
 • Tehnika se koristi za kontrolisanje složenih geometrijskih kao i materijala za koje konvencionalni ultrazvuk ima ograničenja;
 • Primenjuje se za kontrolisanje zavarenih spojeva.

 

3. LONG RANGE ULTRASONIC TESTING- LRUT

 

 • APAVE koristi metodu ispitivanja LRUT da locira mehanička oštećenja od korozije ili erozije na osnovnom materilaju cevovoda ispod izolacije ili na podzemnom ili na nepristupačnom cevovodu;
 • Neophodna je priprema cevovoda (bez izolacije, očišćena površina);
 • 100% zida cevi se kontroliše;
 • Sa jedne pozicije moguce je ispitati i 100m cevovoda;
 • Za potvrđivanje nepravilnosti neophodno je primeniti konvencionalne metode;
 • Primena: prečnici 1.5“   to 52 “, temperatura od -40 do 120ºC, podzemni cevovodi, izolovani cevovodi, cevovod u rafinerijama, hemijskoj industriji, elektanama, oslonci sfernih rezervoara.

 

4. High Speed Remote Access C-Scan Corrosion Mapping System- RMS

 • Daljinski sistem velike brzine i visoke tačnosti za mapiranje korozije;
 • RMS sistem je prilagođen uslovima kontrolisanja rezervoara, cevovoda, posuda pod pritiskom i druge opreme visokog nivoa opasnosti;
 • Ovo metodom omogućeno je detaljno i brzo kontrolisanje, sa mogućnošću neposrednog praćenja kontrolisanja;
 • Rezultati se čuvaju čime je omogućena povremena provera i kasnije detaljna analiza;
 • MOGUĆNOSTI KONTROLISANJA: Pitting, korozija i erozija, laminacija, oštećenja na AKZ g, hydrogen blistering (HB), hydrogen induced cracking (HIC).

 

5. Floormap 3D Tank Skeniranje podova rezervoara – MFL

 • Napredna metoda za kontrolisanje poda rezervoara;
 • Metoda sa visokom tačnošću i efikasnošću.;
 • Magnetic-flux leakage (MFL);
 • Prikaz za položajem korozije na spoljašnjoj ili unutrašnjoj strani ploče;
 • Kontrolisanje preko prevlaka;
 • Digitalna kalibracija na kalibracionoj ploči;
 • Visoka rezolucija: 4.6 × 2 mm (0.20 × 0.08 in); Brzina, 500 mm/s to 1 m/s (19.7 in/s to 3.3 ft/s); Maksimalna širina skena300 mm (12 in); Maximum dužina skena32 m (105 ft);
 • Skeniranje i analiziranje u toku kontrolisanja (detecting/veličina i položaj) – Veličina nepravilnosti, X/Y posicija, pregled ploča, pogled na obe površine ploče spolja i dno; Brzina kretanja uređaja 450mm/s; Kontrolisanje ploča od 6 do 12 mm debljine;
 • Touch-screen computer pruža mogućnost momentalnog pogleda na nepravilnost;
 • Podaci se snimaju i prenose čime je omogućena naknadna analiza;
 • Poseduje dve baterije sa dva punjača.

 

6. HYDROFORM – Phased Array Mapping

 • Hydro FORM je najbolji izbor za otkrivanje stanjenja zida materijala usled korozije, abrazije ili erozije. Takođe otkriva nepravilnosti u samom materijalu kao što su laminacije, vodonične pore i razlikuje ih od gubitka materijala.
 • Sa visokom rezolucijom 1mm x 1 mm i velikom brzinom skeniranja od 100 mm/s povećava brzinu kontrolisanja. Moguće je kontrolisati koroziju na cevovodima, posudama pod pritiskom, kompozitnim panelima
 • Moguće je kontrolisati konveksne površine od 4“ do ravne i konkavne od 10“ do ravnih
 • Čuvanje digitalnih zapisa daje mogućnost analiziranja podataka i nakon inspekcije.
 • Izveštaj kontrolisanja Hydroform metodom sadrži:
  • Informacije o objektu kontrolisanja;
  • Skenove;
  • Svaki sken sa maximalnom i minimalnom debljinomi komentarom o nepravilnostima.

 

7. Napredne metode kontrolisanja cevi u eksploataciji (ET, RFT, NFT, IRIS)

 • Eddy Current technique: elektromagnetna metoda kontrolisanja cevi izmenjivača od nerđajućih čelika, titanijuma, bakra, bakar-nikl legura; 20 razlicitih sondi koje se koriste za otkrivanje korozije, pitinga i prslina (podužnih i poprčnih).
 • Remote Field Technology  – RFT: otkriva i meri zapreminske neppravilnosti usled korozije, erozije, habanja i savijanja; primenjuje se na kotlovima, izmenjivačima toplote, itd.
 • Near Field Testing  – NFT: elektromagnetna metoda slična RFT; otkriva unutrašnju koroziju kao i pitng koji se obično nalaze u rashladnicima vazduha (Fin Fans).
 • Internal Rotary Inspection System – IRIS:  koristi jedinstveno rotirajuće ogledalo i vodu za usmeravanje ultrazvučnog snopa koji se reflektuje pod uglom od 90 stepeni od unutrašnjeg zida cevi; metoda je primenljiva za većinu materijala koji se koriste za kotlove, izmenjivače topote sa vodom, izmenjivače, rashlađivače vazduha, itd.
 • Borescope & Video-scope: unutrašnja indirektna vizuelna konrola; kontrolisanje pre primene naprednih metoda; nivo čistoće; visuelne indikacije.

 

 

 

8. Termografija

 • Bezbedna, brza i laka implementacija na zahtev klijenta;
 • Ušteda vremena – kontrolisanje udaljanih i nepristupačnih loakcije;
 • Bezbedna kontrola – sprečiti izlaganje osoblja potencijalno opasnoj sredini.

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment