Vizuelno kontrolisanje predstavlja najstariju i najčešću metodu za kontrolisanje materijala bez razaranja. Glavne odlike ove metode su da je jednostavna, lako se izvodi i spada u relativno jeftine metode. 

Ova metoda se zasniva na posmatranju površinskih delova proizvoda radi otkrivanja i analiziranja nepravilnosti, kao i izvođenje merodavnih zaključaka. Sprovodi se u odgovarajućoj fazi proizvodnog procesa ili prethodi isporuci tretiranog objekta.

Referentni standardi prema kojima se vrši vizuelno kontrolisanje određenog predmeta su sledeći:

  • Zavareni spojevi (w) – SRPS EN ISO 17637: 2017
  • Metalni materijali – SRPS EN 13018:2017
  • Zavareni spojevi na termoplastičnim materijalima – SRPS EN 13100-1:2017                                          .

IBR metoda (NDT) – VT, Vizuelno kontrolisanje
IBR metoda (NDT) – VT, Vizuelno kontrolisanje

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment