Radiografsko ispitivanje je zapreminska metoda ispitivanja materijala bez razaranja, primenjuje se sa ciljem otkrivanja nepravilnosti ili defekata unutar  zavarenog spoja nastalog topljenjem, na pločama ili cevima i predmetima cilindričnog oblika napravljenih od metalnih materijala kako na novoj opremi tako i na opremi u toku eksploatacije.

Pri radiografskom ispitivanju metali su izloženi snopu radiografskih zraka (x i ɣ zraci). Prilikom prodiranja zraka kroz metale dolazi do njihove apsorpcije i samim tim zraci slabe. Ovo slabljenje je manje ako zraci nailaze na greške i nehomogenosti, tj. tada je manja apsorpcija. Zraci ostavljaju trag na filmskoj emulziji, na čemu se i zasniva radiografsko ispitivanje grešaka u unutrašnjosti materijala.

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment