Sertifikaciono telo

Sertifikaciono telo posluje kao funkcionalni deo „APAVE VerTech“ d.o.o., realizujući sertifikaciju osoblja kao proveru usaglašenosti preko treće strane kroz svoj dokumentovani sistem menadžmenta (politiku aktivnosti sertifikacionog tela, poslovnik sertifikacionog tela, procedure, uputstva i zapise), kao i kroz odobrene šeme sertifikacije. Pristup šemi sertifikacije je zagarantovan svakom podnosiocu zahteva koji ispunjava specificirane zahteve za predmetnu sertifikaciju. Prava i obaveze podnosioca zahteva za sertifikaciju osoblja koji dokaže da ispunjava specificirane zahteve šeme sertifikacije Sertifikacionog tela, uređene su međusobno odobrenim i overenim ugovorom

sertifikaciono-telo-1

U cilju pravovremenog informisanja o uslovima za pristupanje i realizaciju procesa sertifikacije Sertifikaciono telo je potencijalnim kandidatima stavilo na raspolaganje Pravila sertifikacije, kojima se potencijalni kandidati informišu o svim detaljima vezanim za proces sertifikacije.

Pravila sertifikacije

Sertifikaciono telo se bavi sertifikacijom sledećih kategorija osoblja:

Osoblje za ispitivanja bez razaranja

  • operater za ultrazvučno merenje debljine prema šemi sertifikacije APAVE S01 koja je usklađena sa standardom ISO 20807:2004
  • IBR osoblje na oprema pod pritiskom prema šemi sertifikacije APAVE S07 koja je usklađena prema ruti C SRPS CEN/TR 15589:2014 (identičan sa CEN/TR 15589:2014)
  • IBR osoblje prema šemi sertifikacije APAVE S09 koja je usklađena sa referentnim standardom SRPS EN ISO 9712:2013 (identičan EN ISO 9712:2012)

Osoblje koje izrađuje nerastavljive spojeve

  • zavarivač termoplastičnih materijala prema šemi sertifikacije APAVE S02 koja je usklađena sa standardom SRPS EN 13067:2014 (identičan sa EN 13067:2012)
  • zavarivač na čeliku prema šemi sertifikacije APAVE S03 koja je usklađena sa standardom SRPS EN ISO 9606-1:2015 (identičan sa EN ISO 9606-1:2013)
  • zavarivač na aluminijumu i legurama od aluminijuma prema šemi sertifikacije APAVE S04 koja je usklađena sa standardom SRPS EN ISO 9606-2:2009 (identičan sa EN ISO 9606-2:2004
  • operater za potpuno automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala prema šemi sertifikacije APAVE S06 koja je usklađena sa standardom SRPS EN ISO 14732:2014 (identičan sa EN ISO 14732:2013)
  • lemilac prema šemi sertifikacije APAVE S08 koja je usklađena sa standardom SRPS EN ISO 13585:2013 (identičan sa EN ISO 13585:2012)

Montažeri spojnica

  • montažera spojnica na predizolovanim sistemima daljinskog grejanja višeslojnih cevi prema šemi sertifikacije APAVE S05 koja je usklađena sa standardom SRPS EN 489:2012 (identičan sa EN 489:2009)
Return To Top