Sertifikaciono telo posluje kao funkcionalni deo "APAVE VerTech" , realizujući sertifikaciju osoblja kao proveru usaglašenosti preko treće strane kroz svoj dokumentovani sistem menadžmenta (politiku aktivnosti sertifikacionog tela, poslovnik sertifikacionog tela, procedure, uputstva i zapise) kao i kroz odobrene šeme sertifikacije. Pristup šemi sertifikacije je zagarantovan svakom podnosiocu zahteva koji ispunjava specificirane zahteveza predmetnu sertifikaciju. Prava i obaveze podnosioca zahteva za sertifikaciju osoblja koji dokaže da ispunjava specificirane zahteve đeme sertifikacije Sertifikacionog tela, uređene su međusobno odobrenim i overenim ugovorom.


U cilju pravovremenog informisanja o uslovima za pristupanje i realizaciju procesa sertifikacije Sertifikaciono telo je potencijalnim kandidatima stavilo na raspolaganje Pravila sertifikacije, kojima se potencijalni kandidati informišu o svim detaljima vezanim za proces sertifikacije.


Izjava o nepristrasnosti                       Obim akreditacije Sertifikacionog tela                            Sertifikat APAVE                          Pravila sertifikacije

Sertifikaciono telo se bavi sertifikacijom sledećih kategorija osoblja:

 

Osoblje koje izrađuje nerastavljive spojeve (zavarivači i lemioci)

  • zavarivač termoplastičnih materijala prema šemi sertifikacije APAVE S02 koja je usklađena sa standardom SRPS EN 13067:2014 (identičan sa EN 13067:2012)
  • zavarivač na čeliku prema šemi sertifikacije APAVE S03 koja je usklađena sa standardom SRPS EN ISO 9606-1:2015 (identičan sa EN ISO 9606-1:2013)
  • zavarivač na aluminijumu i legurama od aluminijuma prema šemi sertifikacije APAVE S04 koja je usklađena sa standardom SRPS EN ISO 9606-2:2009 (identičan sa EN ISO 9606-2:2004)
  • operater za potputno automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala prema šemi sertifikacije APAVE S06 koja je usklađena sa standardom SRPS EN ISO 14732:2014 (identičan sa EN ISO 14732:2013)
  • lemilac prema šemi sertifikacije APAVE S08

 

 

 

Osoblje za ispitivanje bez razaranja

  • Operater za ultrazvučno merenje debljine prema šemi sertifikacije APAVE S01 koja je usklađena sa standardom ISO 20807:2004
  • IBR osoblje na opremi pod pritiskom prema šemi sertifikacije APAVE S07 koja je usklađena prema ruti C SRPS CEN/TR 15589:2014 (identičan sa CEN/TR 15589:2014)
  • IBR osoblje prema šemi sertifikacije APAVE S09 koja je usklađena sa referentnim standardom SRPS EN ISO 9712:2013 (identičan EN ISO 9712:2012)

 

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment