Ispitivanje bez razaranja (IBR – eng. NDT – Non Destructive Testing), je naziv za bilo koji oblik ispitivanja kojim se može proveriti struktura komponente opreme pod pritiskom bez narušavanja njenog fizičkog integriteta.  Ispitivanja bez razaranja su postale neizostavne metode za ispitivanje opreme pod pritiskom,  te je sertifikacija već obučenog osoblja za metode IBR na opremi pod pritiskom postal potrebna i neophodna kategorija sertifikacije u IBR-u.

Kompanija Apave Vertech Vam pruža sertifikaciju Vaseg osoblja prema SRPS CEN/TR 15589 ruta C, za nivo 2 i nivo 3 konvencijalnih IBR (NDT) metoda:

  • PT – Ispitivanje penetrantima
  • MT – Ispitivanje magnetnim česticama
  • UT – Ultrazvučno ispitivanje
  • RT – Radiografsko ispitivanje

 

Pristup realizaciji ispita sertifikacije

 

Pristup predmetnoj šemi sertifikacije je zagarantovan svim podnosiocima zahteva koji su već sertifikovano osoblje nivoa 2 i 3 saglasno zahtevima standarda SRPS EN ISO 9712 ili sertifikovanom osoblju nivoa 2 i 3 sa ekvivalentnim sertifikatima drugih šema sertifikacije (npr. SNT TC 1A, PB-03-440-02 itd.). Podnosilac zahteva treba da dostavi izveštaj o očnom pregledu ne stariji od godinu dana. NDT osoblje koje može podneti prijavu za ispit mora posedovati odgovarajući sertifikat nivoa 2 ili 3 za metode: penetrantsko ispitivanje (PT), ispitivanje magnetskim česticama (MT), ultrazvučno ispitivanje (UT) i radiografsko ispitivanje (RT) i sa odgovarajućim proizvodnim sektorom w-zavareni spojevi, koji mora biti prozvan u sertifikatu. Sprovođenjem ispita po ovoj šemi sertifikacije omogućena je implementacija zahteva tačke 3.1.3 priloga 1 Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.

Podnosioci zahteva su u obavezi da popune i overe (ako je u pitanju pravno lice) ili potpišu (ako je u pitanju fizičko lice) zahtev za sertifikaciju i isti dostave Sertifikacionom telu.

 

Sertifikacija IBR osoblja koje ispituje na opremi pod pritiskom
Sertifikacija IBR osoblja koje ispituje na opremi pod pritiskom

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment