Lemljenje je postupak kojim se metalni ili nemetalni delovi spajaju pomoću rastopljenog dodatnog materijala-lema u nerazdvojnu celinu. Slično zavarivanju da bi se obezbedio kvalitet u lemljenu neophodno je imati sertifikovane lemioce.

Kompanija Apave Vertech Vam pruža sertifikaciju Vaseg osoblja-lemioca prema SRPS EN ISO 13585.

 

Pristup realizaciji ispita sertifikacije SRPS EN ISO 13585

 

Pristup predmetnoj šemi sertifikacije je zagarantovan svim podnosiocima zahteva koji smatraju da poseduju odgovarajuću veštinu za formiranje uzoraka propisanih standardom SRPS EN ISO 13585.

Podnosioci zahteva su u obavezi da popune i overe (ako je u pitanju pravno lice) ili potpišu (ako je u pitanju fizičko lice) i dostave Sertifikacionom telu.

Sertifikacija lemioca
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment