Sertifikacija operatera za ispitivanje debljine materijala koji su provodnici zvuka poput metala, negvozdenih metala, keramike, plastike, stakla itd (idealan za monitoring korozije i erozije na zatvorenim komponentama i strukturama ili onim kojima se može pristupiti samo sa jedne strane, npr. cevi, rezervoari, velike table lima itd) je idealan način da se obezbedi kompententan i odobren operater za ultrazvučno merenje debljine.

Kompanija Apave Vertech Vam pruža sertifikaciju Vaseg osoblja prema SRPS ISO 20807.

 

Pristup realizaciji ispita sertifikacije

 

Pristup realizaciji ispita po predmetnoj šemi sertifikacije je zagarantovan svim podnosiocima zahteva koji ispunjavaju sledeće zahteve:

  • dostave izveštaj o pregledu očnog lekara koji potvrđuje usaglašenost sa zahtevima t.6 standarda ISO 20807,
  • dostave dokaz o završenoj obuci saglasno zahtevima t.7.1 standarda ISO 20807,
  • dostave dokaz o kompetentnosti centra za obuku saglasno zahtevima t.4.2 standarda ISO 20807. Ako se Trening centar nalazi na listi odobrenih trening centara tada kandidat ne mora da dostavlja dokaze od trening centra gde je obuku realizovao već je dovoljno da dostavi samo dokaz o završenoj obuci koja se traži šemom sertifikacije APAVE S01.

Podnosioci zahteva su u obavezi da popune i overe (ako je u pitanju pravno lice) ili potpišu (ako je u pitanju fizičko lice) zahtev za sertifikaciju i isti dostave Sertifikacionom telu.

Sertifikacija operater za ultrazvučno merenje
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment