Danas je nezamislivo ostvariti industriski razvoj bilo koje grane industrije bez zavarivanja. U praktičnom smislu zavarivanje podrazumeva spajanje metala sa metalom, nemetala sa nemetalom i metala sa nematalom. Da bi se obezbedio kvalitet u zavarivanju neophodno je imati sertifikovane zavarivače.

Kompanija Apave Vertech Vam pruža sertifikaciju Vaseg zavarivačkog osoblja prema:

  • SRPS EN 13067 – Zavarivač za plastiku.
  • SRPS EN ISO 9606-1 – Zavarivač za čelike.
  • SRPS EN ISO 9606-2 – Zavarivač za aluminijum.
  • SRPS EN ISO 14732 – Operater automatizovanog ili automatskog zavarivanja.

 

Pristup realizaciji ispita sertifikacije SRPS EN ISO 9606-1 odnosno SRPS EN ISO 9606-2

Pristup realizaciji ispita po šemi sertifikacije APAVE S03 odnosno APAVE S04 je zagarantovan svim podnosiocima zahteva koji smatraju da poseduju odgovarajuću veštinu za formiranje uzoraka propisanih standardom SRPS EN ISO 9606-1 odnosno SRPS EN ISO 9606-2.

Podnosioci zahteva su u obavezi da popune i overe (ako je u pitanju pravno lice) ili potpišu (ako je u pitanju fizičko lice) i dostave Sertifikacionom telu.

 

Pristup realizaciji ispita sertifikacije SRPS EN ISO 14732

Pristup realizaciji ispita po predmetnoj šemi sertifikacije je zagarantovan svim podnosiocima zahteva koji smatraju da poseduju odgovarajuću veštinu za formiranje uzoraka propisanih standardom SRPS EN ISO 14732. Podnosioci zahteva su u obavezi da popune i overe (ako je u pitanju pravno lice) ili potpišu (ako je u pitanju fizičko lice) zahtev za sertifikaciju i dostave Sertifikacionom telu.

 

Pristup realizaciji ispita SRPS EN 13067

Pristup realizaciji ispita po predmetnoj šemi sertifikacije je zagarantovan svim podnosiocima zahteva koji ispunjavaju sledeće zahteve:

  1. podnosilac zahteva poseduju najmanje dve godine radnog iskustva, ima zvanje poslovođe i poseduje odgovarajuću veštinu za formiranje uzoraka propisanih standardom EN 13067 ili
  2. dokaz o završenoj obuci koja je realizovana u skladu sa programom obuke usaglašenim sa dokumentom EWF 581-01.

Podnosioci zahteva su u obavezi da popune i overe (ako je u pitanju pravno lice) ili potpišu (ako je u pitanju fizičko lice) zahtev za sertifikaciju i dostave Sertifikacionom telu.

Sertifikacija zavarivača
Sertifikacija zavarivača

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment