Ispitivanje bez razaranja (IBR), eng. NDT – Non Destructive Testing, je naziv za bilo koji oblik ispitivanja ili pregleda koji mogu proveriti strukturni integritet komponente bez narušavanja njene funkcionalnosti. IBR su postale neizostavne metode za ispitivanje sigurnosti kritičnih komponenti u primenama kao što su naftna industrija, posude pod pritiskom, vazduhoplovstvo, nuklearne elektrane, za proveru kvaliteta zavarenih spojeva ili praćenja korozivnih oštećenja u eksploataciji.

Kompanija Apave Vertech Vam pruža sertifikaciju Vaseg osoblja za različite konvencijalne IBR (NDT) metode za nivo 1 i nivo 2, u različitim sektorima:

 • proizvodne sektore

odlivci(c), obuhvata gvožđe, čelik i obojene metale;

otkivci(f), obuhvata sve vrste otkovaka: gvožđe, čelik i obojene metale;

zavareni spojevi(w), obuhvata: sve vrste zavarenih spojeva, uključujući lemljenje, za gvožđe, čelik i obojene metale;

cevi i cevovodi (t), obuhvata: bešavne, zavarene, od gvožđa, čelika, i obojenih metala, uključujući pljosnate proizvode za izradu zavarenih cevi;

– proizvodi dobijeni deformacijom tj. oblikovanjem(wp), izuzev otkovaka (tj. limovi, šipke, poluge),

 • industrijski sektor– ispitivanja pre i u toku eksplatacije opreme, postrojenja i konstrukcija (kombinacija proizvodnih sektora: c, f, w, t, wp). Šemom sertifikacije APAVE S09 je ovaj industrijski sektor skraćeno označen slovom „D“.

Metode IBR-a (NDT-a) za koje pruzamo uslugu sertifikacije osoblja su:

 • VT – Vizuelno ispitivanje
 • PT – Ispitivanje penetrantima
 • MT – Ispitivanje magnetnim česticama
 • UT – Ultrazvučno ispitivanje
 • RT – Radiografsko ispitivanje
 • RT-RI –Interpretacija radiograma – zavareni spojevi

 

Pristup realizaciji ispita sertifikacije

 

Pristup realizaciji ispita po predmetnoj šemi sertifikacije je zagarantovan svim podnosiocima zahteva koji ispunjavaju sledeće zahteve:

 • dostave overen zahtev za sertifikaciju kojim potvrđuju i prihvatanje etičkog koda Sertifikacionog tela. Podnosioci zahteva su u obavezi da popune i overe (ako je u pitanju pravno lice) ili potpišu (ako je u pitanju fizičko lice) zahtev za sertifikaciju i isti dostave Sertifikacionom telu,
 • dostave dokaze o radnom iskustvu u skladu sa t.7.3 standarda SRPS EN ISO 9712 na memorandumu firme u kojoj rade (ili za koju rade),
 • dostave izveštaj o pregledu očnog lekara koji potvrđuje usaglašenost sa zahtevima t.7.4 standarda SRPS EN ISO 9712,
 • dostave dokaz o završenoj obuci saglasno zahtevima t.7.2 standarda SRPS EN ISO 9712 i u skladu sa zahtevima iz obrasca zahteva. U završnom dokumentu Trening centra (uverenje/ sertifikat) mora biti jasno navedena oblast za koju je obuka realizovana (metoda, sektor, kao i referenti standard). Uverenje/sertifikat o završenoj obuci ne sme biti starije od dve godine uzimajući kao bazni datum datum podnošenja prijave,
 • dostave dokaz o kompetentnosti centra za obuku (ako to već nije prethodno uradio Trening centar) saglasno zahtevima SRPS CEN ISO/TR 25108 koji su nakon preispitivanja prihvaćeni od Sertifikacionog tela.
 • dostave dokaze da je obuka podnosioca zahteva realizovana u skladu sa zahtevima t.5.6 i t.7.2 SRPS EN ISO 9712.

Sertifikaciono telo pri preispitivanju zahteva mora uzeti u obzir stručnu spremu kandidata/druge sertifikacije (kopija diplome kao dokaz i/ili kopije sertifikata za druge NDT metode), stim da Sertifikacionom telu podnosilac zahteva mora dostaviti i original dostavljenog dokumenta na uvid.

U zavisnosti od konketnog zahteva, potrebno je pri preispitivanju zahteva uzeti u obzir odredbe t.7.2.4 standarda SRPS EN ISO 9712 kako bi se proverilo da li je podnosilac zahteva realizovao obuku na specificirani način i da li ima dokaze o traženom broju časova predmetne obuke. Kada Sertifikaciono telo završi preispitivanje on će biti obavešten da li je stekao status kandidata.

Sertifikacija IBR osoblja
Sertifikacija IBR osoblja

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment