Osoblje koje je uspešno realizovalo proces sertifikacije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024 i saglasno dokumentaciji sistema menadžmenta sertifikacionog tela dato je u nastavku (podeljeno po grupama):

Izjava o nepristrasnosti                   Pravila sertifikacije

IBR osoblje

 Ime i prezimeBroj sertifikataŠema sertifikacijeReferentni standardStatus sertifikataOznaka
 Goran Božić D-010713/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Milan Grgić D-010713/1-3 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Slobodanka Koldžić D-010713/1-4 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Zoran Stanković D-301213/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Momčilo Antonić D-301213/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Senad Omerović D-060714/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Ognjen Vukašinović D-060714/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Dejan Pantić D-060714/1-3 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Bojan Mitrović D-050914/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Rade Kojić D-050914/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Dragan Nenadović D-221014/1-1 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Miljan Aleksić D-280415/1-3 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Petar Živanović D-280415/1-4 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Vladimir Matović D-280415/1-5 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Ivan Beguš D-280415/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Dragan Pejica D-280415/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Vladimir Janković D-200815/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Milan Grgić D-290618/1-1R APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Slobodanka Koldžić D-290618/1-2R APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Goran Božić D-290618/1-3R APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Mirko Antonić D-100918/1-1 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Aleksandar Jelić D-100918 /1-2 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Branislav Avramović D-100918 /1-3 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 David Ašimi D-100918 /1-4 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Mladen Milićević D-100918 /1-5 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Nenad Aranđelović D-100918 /1-6 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Vladimir Stoiljković D-100918 /1-7 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Branka Mišić D-100918 /1-8 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Stefan Radošević D-100918 /1-9 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Miodrag Isakov D-100918 /1-10 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Zoran Stanković D-030119/1-1R APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Filip Drobnjak D-100918/1-11 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Dejan Kostadinović I-241014/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Aleksandar Dobrašinović I-241014/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Nenadović I-030914/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dušan Tošić I-030914/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Milan Đorđievski I-030914/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Slobodan Jović I-031014/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Marković I-151114/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Pešić I-050515/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Pešić I-050515/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Radomir Mandić I-210515/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Radomir Mandić I-210515/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Ivan Jović I-210515/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Ivan Jović I-210515/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Mile Birtašević I-170615/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Pejica I-290615/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Pejica I-290615/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istakeo
 Marko Ristić I-290615/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dejan Urošević I-290615/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dejan Urošević I-290615/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Nenad Marković I-290615/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Nenad Marković I-290615/1-7 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Miloš Mitrović I-290615/1-8 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Stanimirović I-300715/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Milić I-300715/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Vladimir Janković I-200815/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Vladimir Velić I-301215/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Branko Majstorović I-301215/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dean Bjegač I-301215/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Milošević I-301215/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dalibor Trbić I-220316/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Đorđe Ćirić I-220316/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Terek Huba I-220316/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Miodrag Obradović I-220316/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Milan Pejanović I-220316/1-7 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Miroslav Mladenović I-031116/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Rade Stanisavljević I-031116/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Miroslav Mladenović I-101116/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Rade Stanisavljević I-101116/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Nenad Savić I-031116/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Nenad Savić I-101116/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Branislav Pantelić I-010317/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Petar Živanović I-010317/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Zoran Krumov I-010317/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Srđan Cvetković I-010317/1-4 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Aleksandar Petrović I-010317/1-5 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Vladimir Matović I-010317/1-6 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Mirko Vejnović I-010317/1-7 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Miladin Dragutinović I-040317/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Miladin Dragutinović I-150317/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Miladin Dragutinović I-160317/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Danilo Burić I-310517/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Miladin Ristić I-310517/2-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Vladan Manić I-280717/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Lazar Živković I-280717/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Dalibor Milićević I-181217/1-1APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Ivan Rakić I-181217/1-2APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Anđelković I-290618/1-RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Branislav Avramović I-230718/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Aleksandar Jelić I-230718/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Milan Penčić I-230718/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Stefan Radošević I-230718/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Vladimir Stoiljković I-230718/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Aleksandar Jelić I-200818/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Vladimir Stoiljković I-200818/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Branislav Avramović I-200818/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Strahinja Stojanović I-200818/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Zoran Krumov I-200818/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Nenad Aranđelović I-181018/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 David Ašimi I-181018/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Vladimir Matović I-181018/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Filip Drobnjak I-181018/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Bojan Ćurčić I-181018/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Belousov Sergey   Sergeevich I-121018/1-1APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Važeći
Zapirov Stanislav Rinamovich I-121018/1-2APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Važeći
Zapirova Diana Vladimirovna I-121018/1-3-1APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Važeći
Zapirova Diana Vladimirovna I-121018/1-3-2APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Važeći
Dragan Novaković I-031218/1-1RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Ivan Radetić I-031218/1-2RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Radoje Raković I-031218/1-3RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Slobodan Lešević I-031218/1-4RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan Jovičić I-301118/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Stefan Takovac I-301118/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Stefan Radošević I-301118/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nenad Aranđelović I-301118/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan Ćurčić I-301118/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Đorđe Đurić I-130218/1-1RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan Dimitrijević I-200319/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Dragan Dimitrijević I-200319/1-2APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Dragan Dimitrijević I-200319/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Milan Pejanović I-200319/1-4APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Dragan Nenadović I-200319/1-5APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Ivan Rakić I-200319/1-6APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Dalibor Milićević I-200319/1-7APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Nemanja Borić I-050419/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan Vračar I-050419/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Nenad Aranđelović I-050419/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marijana Petrović I-050419/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marko Krivačević I-050419/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Stefan Radošević I-050419/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Nemanja Borić I-190419/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan Vračar I-190419/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Saša Pešić I-190419/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan Pejica I-190419/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Zoran Krumov I-190419/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Mladen Milićević I-190419/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marijana Petrović I-190419/1-7APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marko Krivačević I-190419/1-8APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Zoran Pešić I-150519/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Zoran Pešić I-150519/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Pešić I-150519/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Anton Lugovskoy I-160519/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Aliaksandr Karzo I-160519/1-10APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Oleg Lazarev I-160519/1-9APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Andrey Boldyrev I-160519/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Damir Safiulin I-160519/1-7APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Damir Safiulin I-160519/1-4APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Damir Safiulin I-160519/1-6APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Damir Safiulin I-160519/1-5APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Oleg Shumaev I-160519/1-8APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Nikolai Antonov I-160519/1-2APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Anton Lugovskoy I-160519/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Radiy Semeykin I-160519/1-11APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Marijana Petrović I-240519/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marko Krivačević I-240519/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan Vračar I-240519/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miodrag Isakov I-240519/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Daniel Salman I-240519/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Oleg Chuiko I-030619/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Oleg Chuiko I-030619/1-8APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Ilnaz Gubaidullin I-030619/1-2APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Ilnaz Gubaidullin I-030619/1-9APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Konstantin Sopotko I-030619/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Ilgizar Gizzatulin I-030619/1-4APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Pavel Maksimov I-030619/1-7APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Siarhei Zhydzetski I-030619/1-6APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Almaz Gubaidullin I-030619/1-5APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Almaz Gubaidullin I-030619/1-10APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Evgeniy Viktorovich Zhelezov I-160719/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Alexander Viktorovich Podchuvalov I-160719/1-2APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Viktor Viktorovich Savin I-160719/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Evgeniy Viktorovich Zhelezov I-160719/1-4APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Alexander Viktorovich Podchuvalov I-160719/1-5APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Viktor Viktorovich Savin I-160719/1-6APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Evgeniy Viktorovich Zhelezov I-160719/1-7APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Alexander Viktorovich Podchuvalov I-160719/1-8APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Viktor Viktorovich Savin I-160719/1-9APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Aleksandra Jovanović I-260719/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Sara Rogti I-260719/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Obren Antić I-260719/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar Filipović I-260719/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Daniel Salman I-260719/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Nebojša Ilić I-260719/1-7APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš Stamenić I-260719/1-8APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Damjan Rodić Danevski I-260719/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš Vujošević I-120819/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Andrija Velisavljević I-120819/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Ivan Prodanović I-120819/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan Ceh I-120819/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Bora Janković I-120819/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Danijel Gajić I-120819/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Anatolii Palatov I-160819/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Novica Lukić I-100919/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Davidović I-100919/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Zvonko Marjanović I-100919/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Sara Rogti I-180919/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandra Jovanović I-180919/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš Vujošević I-180919/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš Stamenić I-180919/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar Stošić I-180919/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Kostić I-180919/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Srđan Cvetković I-221119/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag Kovačević I-221119/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Simonović I-221119/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar Stojanović I-221119/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan Nenadović D-261219/1-1 APAVE S01 ISO 20807Važeći
Srđan Cvetković I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag Kovačević I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Simonović I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar Stojanović I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag Rajčić I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Igor Pašalić I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan NenadovićD-261219/1-1 APAVE S01 ISO 20807Važeći
Milan MihaljevićI-310120/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan MihaljevićI-310120/1-PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan BjelotomićI-310120/1-3PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan BjelotomićI-310120/1-4PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan MihaljevićI-100220/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Drago CukovićI-100220/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Slađan ĐuranovićI-100220/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Tomislav AbramovićI-100220/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Drago CukovićI-240220/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Slađan ĐuranovićI-240220/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Sara RogtiI-020320/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandra JovanovićI-020320/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Obren AntićI-020320/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš StamenićI-020320/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Saša KaraćI-020320/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan KostićI-020320/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar FilipovićI-020320/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Vladimir PopovićI-020320/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš VujoševićI-020320/1-9APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Drago CukovićI-090320/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Slađan ĐuranovićI-090320/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan ČomagićI-130320/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan NikolićI-130320/1-2PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Filip SimićI-130320/1-3PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan MihaljevićI-150520/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Andrija VelisavljevićI-150620/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan PejicaI-150620/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag KovačevićI-150620/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar StojanovićI-150620/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan SimonovićI-150620/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandra JovanovićI-150620/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan KostićI-150620/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag RajčićI-150620/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nebojša IlićI-150620/1-9APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Ivan ZarevI-150620/1-10APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Obren AntićI-150620/1-11APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar FilipovićI-150620/1-12APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Vukašin JerkovićI-170820/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Petar ŽivanovićI-100920/1-1PAPAVE S01 SRPS EN ISO 20807Važeći
Dragan PejicaI-100920/1-2PAPAVE S01 SRPS EN ISO 20807Važeći
Vladimir MatovićI-100920/1-3PAPAVE S01 SRPS EN ISO 20807Važeći
Ivan BegušI-100920/1-4PAPAVE S01 SRPS EN ISO 20807Važeći
Nikola Milev I-021020/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nikola IvanovićI-021020/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Mladen MitrovićI-021020/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Zoran RokićI-021020/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nenad KojadinovićI-021020/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan KostićI-021020/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojana MilisavljevićI-021020/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Ivan MirosavljevićI-270121/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Borislav GrkI-040221/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dean BjegačI-040321/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dean BjegačI-040321/2-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Borislav GrkI-120321/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nemanja KojićI-020421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nikola KostićI-020421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Branislav ĐurovićI-020421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag RajčićI-020421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Vedran IlićI-280421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nikola KostićI-280421/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći

Zavarivači

 Ime i prezimeBroj sertifikataŠema sertifikacijeReferentni standardStatus sertifikataOznaka
 Draško Volf Z-310513/1-1R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Milorad Gajić Z-310513/1-6R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Slobodan Đinović Z-310513/1-7R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Zoran Janković Z-310513/1-8R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Bojan Stevanović Z-150613/1-3 BW R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Nebojša Antonijević Z-150613/1-4 BW R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Strahinja Savić Z-150613/1-10 BW R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dragiša Grković Z-150613/1-12 BW R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 David Spasić Z-061113/1-1R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 David Spasić Z-061113/1-2R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 David Spasić Z-061113/1-3R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Aleksandar Šulejić Z-061113/1-4R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Aleksandar Šulejić Z-061113/1-5R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dejan Dimić Z-061113/1-6R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dragiša Grković Z-061113/1-7R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dragiša Grković Z-061113/1-6R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Draško Volf Z-061113/1-9R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Draško Volf Z-061113/1-10R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Milutin Vlajković Z-171214/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Igor Bešlin Z-290114/1-1R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Zoran Bečejac Z-290114/1-2R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Igor Mrkobradić Z-290114/1-3R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Igor Mrkobradić Z-290114/1-4R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Igor Mrkobradić Z-290114/1-5R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Josif Halas Z-050215/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Zoran Dodić Z-050215/1-2 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Marko Pejić Z-050215/1-3 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Milan Božović Z-310315/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dragan Petrović Z-310315/1-2 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Rade Karabasil Z-310315/1-3 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Rajko Maletić Z-040515/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Rajko Maletić Z-040515/1-2 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Marko Micić Z-040515/1-3 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Željko Ćuruvija Z-040515/1-4 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Nebojša Šaponja Z-040515/1-5 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Milorad Stančević Z-040515/1-6 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Marko Pejić Z-260615/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Josif Halas Z-260615/1-2 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Nebojša Šaponja Z-230715/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Stefan Stanković Z-230715/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Goran Jovanović Z-241115/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milutin Vlajković Z-241115/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milan Lazić Z-210915/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milan Lazić Z-210915/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Rajko Dimitrijević Z-121115/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Rajko Dimitrijević Z-121115/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Stefan Pavlović Z-150116/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milorad Stančević Z-150216/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Saša Marić Z-140316/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milan Nikolić Z-140316/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Vojislav Vučićević Z-140316/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Rajko Dimitrijević Z-140316/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Ivan Kuzmanović Z-190416/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Slaviša Mijajlović Z-190416/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Mihailo Racić Z-190416/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Mihailo Racić Z-190416/1-11 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Vlastimir Savić Z-190416/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Radislav Čikoš Z-190416/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Petar Janković Z-190416/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Petar Janković Z-190416/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Mladen Cvetanović Z-190416/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Ivan Marinković Z-190416/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Ivan Marinković Z-190416/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Slobodan Janković Z-190416/1-12 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Bojan Stevanović Z-060616/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Draško Volf Z-060616/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Draško Volf Z-060616/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Draško Volf Z-060616/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Draško Volf Z-060616/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Slobodan Đinović Z-060616/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Zoran Janković Z-060616/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Strahinja Savić Z-060616/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Strahinja Savić Z-060616/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Strahinja Savić Z-060616/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragiša Grković Z-060616/1-11 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragiša Grković Z-060616/1-12 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragiša Grković Z-060616/1-13 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Aleksandar Blagojević Z-060616/1-14 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dejan Dimić Z-060616/1-15 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dejan Dimić Z-060616/1-16 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dejan Dimić Z-060616/1-17 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dejan Dimić Z-060616/1-18 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boban Jovanović Z-060616/1-19 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boban Jovanović Z-060616/1-20 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Radošević Z-060616/1-21 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Radošević Z-060616/1-22 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Radošević Z-060616/1-23 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragan Oketić Z-060616/1-24 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragan Oketić Z-060616/1-25 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragan Oketić Z-060616/1-26 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Ivan Batinić Z-060616/1-27 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Ivan Batinić Z-060616/1-28 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Vojkan Mladenović Z-220916/1-1 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Rajko Maletić Z-280417/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Micić Z-280417/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Stefan Stanković Z-280417/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Nebojša Šaponja Z-280417/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Željko Ćuruvija Z-280417/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milorad Stančević Z-280417/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Rajko Maletić Z-280417/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Stefan Pavlović Z-280417/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milorad Stančević Z-280417/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Nebojša Šaponja Z-280417/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boško Čakarević Z-010617/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boshko Gjoshevski Z-250517/1-1 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Vane Ristov Z-250517/1-2 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Petar Dragaš O-310517/1-1 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732Istekao
 Milan Stevanović Z-100617/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milan Stevanović Z-100617/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Stevanović Z-100617/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Vuletić Z-100617/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Vuletić Z-100617/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Vuletić Z-100617/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Stevanović Z-100617/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milan Miletić Z-100617/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Stevan Jovanović Z-100617/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Branko Tasevski Z-090617/1-1 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nenad Ranchikj Z-090617/1-2 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nasif Durakovski Z-090617/1-3 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Vane Ristov Z-090617/1-4 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Trajcho Mitkovski Z-090617/1-5 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Ivan Todorovski Z-090617/1-6 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Branko Tasevski Z-090617/1-7 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nenad Milivojevikj Z-090617/1-8 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
Branko TasevskiZ-090817/1-2APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Boshko GjoshevskiZ-090817/1-1APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Ivan MarinkovićZ-190417/1-1APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
 Miloš Jovanović Z-310817/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Miloš Jovanović Z-310817/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Miljan Vojinović Z-310817/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Miljan Vojinović Z-310817/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Antić Z-310817/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Božidar Stevanić Z-310817/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Đorđe Isakov Z-310817/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Zlatomir Pavlović Z-310817/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Igor Joković O-220118/1-1 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732Važeći
Miodrag Krsmanović Z-110518/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Tomislav Minić Z-110518/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ivan Stojiljković Z-180718/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Žarko Stojiljković Z-180718/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Stefan Krstić Z-180718/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Ristić Z-160818/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Ristić Z-160818/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petar Mirčeta Z-101018/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petar Ožegović Z-101018/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Daniel Kuruc Z-101018/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boban Ivković Z-101018/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich Z-101018/1-5-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich Z-101018/1-5-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Irduganov Andrey Irikovich Z-101018/1-4-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Irduganov Andrey Irikovich Z-101018/1-4-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich Z-101018/1-3-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich Z-101018/1-3-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ahiarov Rinar Rifimirovich Z-101018/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kazantsev Denis Yurievich Z-101018/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kazantsev Denis YurievichZ-101018/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mihajlo Petrović Z-040219/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mihajlo Petrović Z-040219/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Radoje Mitrović Z-040219/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Radoje Mitrović Z-040219/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Goran Milićević Z-040219/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladimir Udovičić Z-040219/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladimir Udovičić Z-040219/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dalibor Stanojević Z-120319/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dalibor Stanojević Z-120319/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Srećko Tagić Z-120319/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja Savić Z-120319/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Radivojević Z-120319/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Oketić Z-120319/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić Z-120319/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Šulejić Z-120319/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Šulejić Z-120319/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-120319/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-120319/1-11 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Živojin Janković  Z-120319/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dušan Radojević Z-160419/1-1APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dušan Radojević Z-160419/1-2APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević Z-160419/1-3APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević Z-160419/1-4APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vukoman Lugić O-160419/2-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Nenad Slavković Z-290419/1-1APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić Z-270519/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić Z-270519/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić Z-270519/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić Z-270519/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić Z-270519/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić Z-270519/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić Z-270519/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić Z-270519/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Jotanović Z-270519/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan Gujić Z-270519/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Goran Lipovčić Z-270519/1-11 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubinka Stefanović Z-290519/1-2APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan BatinićZ-050619/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Draško VolfZ-050619/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Draško VolfZ-050619/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Draško VolfZ-050619/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan DimićZ-050619/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan DimićZ-050619/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan DimićZ-050619/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan OketićZ-050619/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan OketićZ-050619/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan OketićZ-050619/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko RadoševićZ-050619/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko RadoševićZ-050619/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko RadoševićZ-050619/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja SavićZ-050619/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja SavićZ-050619/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja SavićZ-050619/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan ĐinovićZ-050619/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša DobrićZ-050619/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
 Boshko Gjoshevski Z-090619/1-1P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Boshko Gjoshevski Z-090619/1-11P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Nenad Ranchikj Z-090619/1-6P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Nasif Durakovski Z-090619/1-7P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Vane Ristov Z-090619/1-2P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Vane Ristov Z-090619/1-3P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Trajcho Mitkovski Z-090619/1-9P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Branko Tasevski Z-090619/1-4P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Branko Tasevski Z-090619/1-5P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Branko Tasevski Z-090619/1-10P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
 Nenad Milivojevikj Z-0906191-8P APAVE S02 SRPS EN 13067Važeći
Samir Bikikj Z-180619/1-1APAVE S02SRPS EN 13067Važeći
Ramadan Sadrievski Z-180619/1-2APAVE S02SRPS EN 13067Važeći
Jovan Stefanov Z-180619/1-3APAVE S02SRPS EN 13067Važeći
Ivica Tokosh Z-180619/1-4APAVE S02SRPS EN 13067Važeći
Miran Svenšek Z-180619/1-5APAVE S02SRPS EN 13067Važeći
Janez Prvinšek Z-180619/1-6APAVE S02SRPS EN 13067Važeći
Zlatil Todorov Zlatev O-050719/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Engin Sultanoglu O-050719/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Soosai Mangalasamy Xavier Irudayaaraj O-050719/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Ramaiyan Ambikapathy O-050719/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Mohammed Quiyamuddin Ansari O-050719/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Khamphirawong Thirayut O-120719/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Thungkasiri Ahipat O-120719/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Hengthabthim Mongkhon O-120719/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Bunyuen Khamron O-120719/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Juithet Phiphob O-120719/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Suealek Wuttichai O-120719/1-6APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Giuseppe Torromino O-120719/1-7APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Severio Ferrucci O-120719/1-8APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Promma Teerapong O-120719/1-9APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Yodying Praseert O-120719/1-10APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Yokhai Winai O-120719/1-11APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Tonthun Komsun O-120719/1-12APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Lakhummee Damrongsak O-120719/1-13APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Tosuwan Wiwat O-120719/1-14APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Promdee Jamroen O-120719/1-15APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Wanluk Sompart O-120719/1-16APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Suksiri Surachet O-120719/1-17APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Jantachai Suriya O-120719/1-18APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Kwangsri Chakkrapong O-120719/1-19APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Sukkrajang Pichet O-120719/1-21APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Numjun Tanavat O-120719/1-22APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Mikhail Avdeev Nikolaevich Z-160719/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Anton Fadeev PavlovichZ-160719/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Anton Fadeev PavlovichZ-160719/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Anton Fadeev PavlovichZ-160719/1-2-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Anton Fadeev PavlovichZ-160719/1-2-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vitalii Fadeev StepanovichZ-160719/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vitalii Fadeev StepanovichZ-160719/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Cherepkov AnatolievichZ-160719/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Cherepkov AnatolievichZ-160719/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Cherepkov AnatolievichZ-160719/1-4-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Stepan Kumov SergeevichZ-160719/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Stepan Kumov SergeevichZ-160719/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Anatolii Bozheniuk AnatolievichZ-160719/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Anatolii Bozheniuk AnatolievichZ-160719/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Anatolii Bozheniuk AnatolievichZ-160719/1-6-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Mishagin AnatolievichZ-160719/1-7-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Mishagin AnatolievichZ-160719/1-7-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Mishagin AnatolievichZ-160719/1-7-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mikhail Dombrovskikh VasilievichZ-160719/1-8-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mikhail Dombrovskikh VasilievichZ-160719/1-8-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mikhail Dombrovskikh VasilievichZ-160719/1-8-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladimir Laputin SergeevichZ-160719/1-9-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladimir Laputin SergeevichZ-160719/1-9-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Andrei Krichko AndreevichZ-160719/1-10-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Andrei Krichko AndreevichZ-160719/1-10-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Andrei Krichko AndreevichZ-160719/1-10-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sergei Ilin AnatolievichZ-160719/1-11-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sergei Ilin AnatolievichZ-160719/1-11-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladimir Pastushak RomanovichZ-160719/1-12-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladimir Pastushak RomanovichZ-160719/1-12-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Borodin MikhailovichZ-160719/1-13-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Borodin MikhailovichZ-160719/1-13-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandr Borodin MikhailovichZ-160719/1-13-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bunyamin Konar O-250719/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Dervis Aytac O-250719/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Faruk Betos O-250719/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Cuma Dur O-250719/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Okan Demirtas O-250719/1-6APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Engin Gulsen O-250719/1-7APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Muhammet Gargili O-250719/1-8APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Giyasettin Kar O-250719/1-9APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Onur Guleryuz O-250719/1-10APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Nihat Yesilova O-250719/1-11APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Hasan Sevimli O-250719/1-12APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Muzaffer Yilmaz O-250719/1-13APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Lito Espeleta O-250719/1-14APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Guillermo Liwag O-250719/1-15APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Edgardo Magnaye O-250719/1-16APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Huseyin Dur Z-090819/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ali Dogan Z-090819/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ali Susal Z-090819/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Fayik Eren Z-090819/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan Gunes Z-090819/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan Kaya Z-090819/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan Kengeralan Z-090819/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Haydar Sayan Z-090819/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Huseyin Pazarcikli Z-090819/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ilyas Sagir Z-090819/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ilyas Bayar Z-090819/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Veysel Yardimci Z-090819/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan Cetinkaya Z-090819/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ahmet Akcam O-200819/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Deniz Cirdi O-200819/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Selahattin Ozbay O-200819/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Jyothish Srambickal Varghese Z-200819/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Feras Qadan Salem Hassan Z-200819/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Montree Charoenying Z-200819/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Santhosh Erumel Raju Z-200819/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Thomaskutty Francis Z-200819/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Najdan DanilovićZ-020919/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan SavićZ-020919/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Najdan DanilovićZ-020919/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Borislav BrankovićZ-020919/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Borislav BrankovićZ-020919/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Borislav BrankovićZ-020919/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Borislav BrankovićZ-020919/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dalibor StanojevićZ-020919/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dalibor StanojevićZ-020919/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Najdan DanilovićZ-020919/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša BanovićZ-020919/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša BanovićZ-020919/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša BanovićZ-020919/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša BanovićZ-020919/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan ArsićZ-020919/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan ArsićZ-020919/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad PerovićZ-020919/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Goran PantelićZ-020919/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miloš IvanićZ-020919/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Predrag MijatovićZ-020919/1-20APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Omanakuttan Sathyan Z-030919/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Abdul Kadar Gulam Driver Z-030919/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Samphao Khaokhai Z-030919/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ekkaphop Sonnarai Z-030919/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Antony Sebastian Z-030919/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Faruk Citlak O-050919/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Piad Wilfredo O-050919/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Hamsad Kallingalakath Pareed O-050919/1-8APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Omanakuttan Sathyan O-050919/1-11APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Haci Ali Kutuku O-050919/1-12APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Osman Sonmez O-050919/1-13APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Tamer Gevrek O-050919/1-14APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Suphakrit Faengsarakham Z-300919/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Santi Saenlao Z-300919/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kazantsev Denis Yurievich Z-101018/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kazantsev Denis Yurievich Z-101018/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mustafa Sari Z-161019/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Anupong PhuakkaewZ-161019/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Atip SuvanaratosotZ-161019/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Abbas SariZ-161019/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mehmet SariZ-161019/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mustafa BaykalZ-161019/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan DoganZ-161019/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Cuma DurZ-161019/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Selahattin OzbayZ-161019/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Winai Yokhai Z-291019/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Wanluk Sompart Z-291019/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ersin Yanik Z-011119/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Imam Huseyin Dogan Z-011119/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ismet Goren Z-011119/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Huseyin Ince Z-011119/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan Kaya Z-011119/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Promdee Jamroen Z-011119/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aarif Bhai Abdulrab  Patel Z-011119/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sasho CrnichinZ-151119/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Darko SmodičZ-151119/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivica TokoshZ-151119/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran NikolićZ-301119/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran NikolićZ-301119/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan PantićZ-301119/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan PantićZ-301119/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zlatko RašićZ-301119/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zlatko RašićZ-301119/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Srđan NikolićZ-301119/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Srđan NikolićZ-301119/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boža StanojevićZ-301119/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boža StanojevićZ-301119/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Danijel JevđenijevićZ-301119/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Danijel JevđenijevićZ-301119/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan ŽivojinovićZ-301119/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan ŽivojinovićZ-301119/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran JankovićZ-301119/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša JovanovićZ-301119/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran JankovićZ-301119/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola SaboZ-031219/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad MijićZ-031219/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Atila ŠpilhaupterZ-031219/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Stojan VukomanovićZ-031219/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko StojanovićZ-031219/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Janoš RacZ-031219/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Laslo FabijanZ-031219/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan StankovićZ-031219/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola VuletićZ-201219/1-1APAVE S02SRPS EN  13067Važeći
Milan RadisavljevićZ-201219/1-2APAVE S02SRPS EN  13067Važeći
Vukoman LugićO-271219/1-1APAVE S06SRPS EN  ISO 14732Važeći
Vukoman LugićO-271219/1-2APAVE S06SRPS EN  ISO 14732Važeći
Vukoman LugićO-271219/1-3APAVE S06SRPS EN  ISO 14732Važeći
Milanko MihajlovićZ-160120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola VuletićZ-200120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan RadisavljevićZ-200120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Draško VolfZ-050220/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan DimićZ-050220/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Starhinja SavićZ-050220/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miloš NikolićZ-050220/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Seyfi DolenZ-180220/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Rajko MaletićZ-200320/1-1PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko MicićZ-200320/1-2PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Stefan StankovićZ-200320/1-3PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša ŠaponjaZ-200320/1-4PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Željko ĆuruvijaZ-200320/1-5PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad StančevićZ-200320/1-6PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Rajko MaletićZ-200320/1-7PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Stefan PavlovićZ-200320/1-8PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad StančevićZ-200320/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša ŠaponjaZ-200320/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan DabižljevićZ-230320/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Gojko Marković Z-230320/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Radić Z-010420/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Radić Z-010420/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja Savić Z-170620/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Gajić Z-170620/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Gajić Z-170620/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Radivojević Z-170620/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milanče Talijan Z-170620/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Radivojević Z-170620/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Đuro Cvetičanin Z-170620/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević Z-110820/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-110820/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran Ramović  Z-110820/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-110820/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran Ramović  Z-110820/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-110820/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola Miljanović  Z-170820/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Bukovčić  Z-170820/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Vukojević  Z-180820/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Branko Hadnađ  Z-180820/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Marić  Z-280820/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Đorđe Jović  Z-280820/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petar Lukić  Z-280820/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja Savić  Z-280820/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kristian Kalman  Z-280820/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša Antonijević  Z-201020/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Branislav Valent  Z-201020/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petar Lukić  Z-201020/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja Savić  Z-201020/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-241120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-241120/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-241120/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boban Milovanović  Z-251120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Štrkljević  Z-251120/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Žunjić  Z-251120/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša Jakovljević  Z-251120/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Ćurčić  Z-251120/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša Jakovljević  Z-251120/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Žunjič  O-251120/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Dejan Ilić  Z-161220/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Tomić  Z-161220/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Duško Janoušek  Z-161220/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Ivanović  Z-161220/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Mirković  Z-161220/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Danijel Lazarević  Z-161220/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Darko Lazarević  Z-161220/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola Popović  Z-161220/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Veselin Vasović  Z-161220/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Radiša Pavlović  Z-161220/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milenko Popović  Z-161220/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Branko Šakota  Z-161220/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Predrag Stanimirović  Z-161220/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Miljković  Z-161220/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Lazić  Z-161220/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boško Lazić  Z-161220/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Ilić  Z-161220/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Tomić  Z-161220/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Duško Janoušek  Z-161220/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Ivanović  Z-161220/1-20APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Mirković  Z-161220/1-21APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovica Nikolić  O-161220/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Nikola Nikolić  O-161220/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Nemanja Anđelković  O-161220/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Dragan Vidanović  O-161220/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Marko Milošević  O-161220/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Dejan Ilić  O-161220/1-6APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Ivan Dražinac  Z-040121/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-040121/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-040121/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-040121/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kristian Kalman  Z-040121/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-130121/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-130121/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Radaković  Z-130121/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Ilić  Z-110221/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša Dobrić  Z-150321/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša Dobrić  Z-150321/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša Dobrić  Z-150321/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Đinović Z-150321/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Đinović Z-150321/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Đinović Z-150321/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Đinović Z-150321/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Siniša Trlaković Z-150321/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Siniša Trlaković Z-150321/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-150321/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-150321/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-150321/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-150321/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Radoje Kragović Z-240321/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Radoje Kragović Z-240321/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Drago Milunović Z-240321/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Drago Milunović Z-240321/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petronije Milenković Z-240321/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petronije Milenković Z-240321/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Marić  Z-010421/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran Sređenović  Z-010421/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Palinkaš  Z-010421/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran Vujović  Z-010421/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Stefan Krstić  Z-010421/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dušan Momić  Z-010421/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Trajković  Z-010421/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić  Z-080521/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić  Z-080521/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić  Z-080521/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Oketić  Z-140521/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Oketić  Z-140521/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-20APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-21APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-22APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan Cmiljanović  Z-140521/1-23APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan Cmiljanović  Z-140521/1-24APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-25APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-26APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Dimčić  Z-140521/1-27APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Dimčić  Z-140521/1-28APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Dimčić  Z-140521/1-29APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić  Z-140521/1-30APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić  Z-140521/1-31APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić  Z-140521/1-32APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stojanović  Z-140521/1-33APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stojanović  Z-140521/1-34APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stojanović  Z-140521/1-35APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-36APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-37APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-38APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-39APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-40APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-41APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-42APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-43APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-44APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Vojnov  Z-310521/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Vojnov  Z-310521/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Srđan Janjušević  Z-310521/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Gajić  Z-310521/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-310521/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-310521/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Gajić  Z-310521/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Stoiljković  Z-310521/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Žarko Stoiljković  Z-310521/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Stojanović  Z-310521/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petko Antić  Z-100621/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petko Antić  Z-100621/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan Živojinović  Z-100621/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan Živojinović  Z-100621/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Jovanović  Z-100621/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Jovanović  Z-100621/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Danijel Jevđenijević  Z-100621/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Danijel Jevđenijević  Z-100621/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-100621/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-100621/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miloš Savić  Z-100621/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miloš Savić  Z-100621/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Šulejić  Z-100621/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Šulejić  Z-100621/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boshko Gjoshevski  Z-190721/1-1APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Nenad Ranchikj  Z-190721/1-2APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Nasif Durakovski  Z-190721/1-3APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Nenad Milivojevikj  Z-190721/1-4APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Boshko Gjoshevski  Z-190721/1-5APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Samir Bikikj  Z-190721/1-6APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Ramadan Sadrievski  Z-190721/1-7APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Jovan Stefanov  Z-190721/1-8APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Ivica Tokosh  Z-190721/1-9APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Rade Filipović  Z-040821/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Rade Filipović  Z-040821/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Rade Filipović  Z-040821/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Rade Filipović  Z-040821/1-1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladica Đorđević  Z-040821/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladica Đorđević  Z-040821/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stevanović  Z-040821/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stevanović  Z-040821/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stevanović  Z-040821/1-3-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Đorđević  Z-040821/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Đorđević  Z-040821/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Goran Stanković  Z-040821/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Goran Stanković  Z-040821/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša Veljković  Z-040821/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Toma Joković  Z-040821/2-1APAVE S04SRPS EN ISO 9606-2Važeći
Nikola Stefanović  Z-040821/3-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola Stefanović  Z-040821/3-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Luka Đurić  Z-040821/3-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Luka Đurić  Z-040821/3-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zlatoje Nikolić  Z-040821/3-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola Milivojević  Z-040821/3-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petar Dragaš  O-060821/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Zlatomir Pavlović  Z-070821/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Gavrilović  Z-070821/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Stevanović  Z-070821/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zlatomir Pavlović  Z-070821/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Darko Petrović  Z-070821/2-1APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-170821/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-170821/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-170821/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-170821/1-1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kazantsev Denis Yurievich  Z-170821/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-170821/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-170821/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-170821/1-3-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-170821/1-3-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-170821/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-170821/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-170821/1-4-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-170821/1-4-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mollah Sutu  Z-200821/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mollah Sutu  Z-200821/1-1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Shahab Uddin  Z-200821/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Shahab Uddin  Z-200821/1-2-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Shahab Uddin  Z-200821/1-2-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Shahab Uddin  Z-200821/1-2-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad Gajić  Z-200821/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad Gajić  Z-200821/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad Milićević  Z-200821/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Milosavljević  Z-010921/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Milosavljević  Z-010921/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći

Lemioci

 Ime i prezimeBroj sertifikataŠema sertifikacijeReferentni standardStatus sertifikataOznaka
 Slobodan Janković L-250416/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Slaviša Mijajlović L-250416/1-2 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Miodrag Samardžić L-100317/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Goran Mladenović L-100317/1-2 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Dragan Đorđević L-100317/1-3 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Aleksandar Jelić L-240418/1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
Miodrag SamardžićL-120220/1-1P APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći
Goran MladenovićL-120220/1-2P APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći
Dragan ĐorđevićL-120220/1-3P APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći
Aleksandar PejićL-270820/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći

Montažeri spojnica

 Ime i prezimeBroj sertifikataŠema sertifikacijeReferentni standardStatus sertifikataOznaka
 Željko Ćuruvija S-040515/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Milorad Stančević S-040515/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Aleksandar Đurđulov S-040615/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Stanko Antić S-040615/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Goran Govedarica S-080715/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Duško Magda S-080715/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Predrag Mitrović S-080715/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Mlađan Papić S-080715/1-4 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Vojkan Mladenović S-220916/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Slaviša Babić S-220916/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Saša Sekulić S-220916/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Radoš Gligorić S-080416/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Predrag Dukić S-080416/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Slaviša Mijajlović S-080416/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Radojle Šekeljić S-080416/1-4 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Miroslav Stanković S-080416/1-6 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Milić Basara S-080416/1-7 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Milenko Gačić S-080416/1-8 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Marko Ječmenica S-240317/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Ivan Radenković S-240317/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Mileta Radovanović S-280417/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Predrag Teofilović S-280417/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Željko Ćuruvija S-280417/1-3R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Milorad Stančević S-280417/1-4R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Stanko Antić S-080617/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Aleksandar Đurđulov S-080617/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Tomislav Drinić S-080617/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Živica Petrušić S-080617/1-4 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Mlađan Papić S-070817/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Predrag Mitrović S-070817/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Milorad Živković S-070817/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Marinko Marić S-061017/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Marko Nikolić S-061017/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Slaviša Mijajlović S-190518/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Radojle Šekeljić S-190518/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Miroslav Stanković S-190518/1-3R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
Marko Ječmenica S-220319/1-1RAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Ivan Radenković S-220319/1-2RAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Željko Ćuruvija S-220319/1-3PAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Milorad Stančević S-220319/1-4PAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Stanko Antić S-220319/1-5PAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Aleksandar Đurđulov S-220319/1-6PAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment