Osoblje koje je uspešno realizovalo proces sertifikacije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024 i saglasno dokumentaciji sistema menadžmenta sertifikacionog tela dato je u nastavku (podeljeno po grupama):

IBR osoblje

 Goran Božić  D-010713/1-2  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Milan Grgić  D-010713/1-3  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Slobodanka Koldžić  D-010713/1-4  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Zoran Stanković  D-301213/1-1  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Momčilo Antonić  D-301213/1-2  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Senad Omerović  D-060714/1-1  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Ognjen Vukašinović  D-060714/1-2  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Dejan Pantić  D-060714/1-3  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Bojan Mitrović  D-050914/1-1  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Rade Kojić  D-050914/1-2  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Dragan Nenadović  D-221014/1-1  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Miljan Aleksić  D-280415/1-3  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Petar Živanović  D-280415/1-4  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Vladimir Matović  D-280415/1-5  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Ivan Beguš  D-280415/1-2  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Dragan Pejica  D-280415/1-1  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Vladimir Janković  D-200815/1-1  APAVE S01  ISO 20807  Istekao
 Milan Grgić  D-290618/1-1R  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Slobodanka Koldžić  D-290618/1-2R  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Goran Božić  D-290618/1-3R  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Mirko Antonić  D-100918/1-1  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Aleksandar Jelić  D-100918 /1-2  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Branislav Avramović  D-100918 /1-3  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 David Ašimi  D-100918 /1-4  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Mladen Milićević  D-100918 /1-5  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Nenad Aranđelović  D-100918 /1-6  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Vladimir Stoiljković  D-100918 /1-7  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Branka Mišić  D-100918 /1-8  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Stefan Radošević  D-100918 /1-9  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Miodrag Isakov  D-100918 /1-10  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Zoran Stanković  D-030119/1-1R  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Filip Drobnjak  D-100918/1-11  APAVE S01  ISO 20807  Važeći
 Dejan Kostadinović  I-241014/1-2  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Aleksandar Dobrašinović  I-241014/1-3  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dragan Nenadović  I-030914/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dušan Tošić  I-030914/1-2  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Milan Đorđievski  I-030914/1-4  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Slobodan Jović  I-031014/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Zoran Marković  I-151114/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Zoran Pešić  I-050515/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Zoran Pešić  I-050515/1-2  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Radomir Mandić  I-210515/1-3  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Radomir Mandić  I-210515/1-4  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Ivan Jović  I-210515/1-5  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Ivan Jović  I-210515/1-6  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Mile Birtašević  I-170615/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dragan Pejica  I-290615/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dragan Pejica  I-290615/1-2  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istakeo
 Marko Ristić  I-290615/1-3  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dejan Urošević  I-290615/1-4  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dejan Urošević  I-290615/1-5  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Nenad Marković  I-290615/1-6  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Nenad Marković  I-290615/1-7  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Miloš Mitrović  I-290615/1-8  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dragan Stanimirović  I-300715/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Zoran Milić  I-300715/1-3  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Vladimir Janković  I-200815/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Vladimir Velić  I-301215/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Branko Majstorović  I-301215/1-2  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dean Bjegač  I-301215/1-3  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dragan Milošević  I-301215/1-4  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Dalibor Trbić  I-220316/1-1  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Đorđe Ćirić  I-220316/1-4  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Terek Huba  I-220316/1-5  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Miodrag Obradović  I-220316/1-6  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Milan Pejanović  I-220316/1-7  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Istekao
 Nenad Marković  I-290615/1-5  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Važeći
 Nenad Marković  I-290615/1-6  APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Važeći
 Miroslav Mladenović  I-031116/1-1  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Rade Stanisavljević  I-031116/1-2  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Miroslav Mladenović  I-101116/1-1  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Rade Stanisavljević  I-101116/1-2  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Nenad Savić  I-031116/1-3  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Nenad Savić  I-101116/1-3  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Branislav Pantelić  I-010317/1-1  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Petar Živanović  I-010317/1-2  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Zoran Krumov  I-010317/1-3  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Srđan Cvetković  I-010317/1-4  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Aleksandar Petrović  I-010317/1-5  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Vladimir Matović  I-010317/1-6  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Mirko Vejnović  I-010317/1-7  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Miladin Dragutinović  I-040317/1-1  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Miladin Dragutinović  I-150317/1-1  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Miladin Dragutinović  I-160317/1-1  APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Danilo Burić  I-310517/1-1 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Miladin Ristić  I-310517/2-1 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Vladan Manić  I-280717/1-1 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Lazar Živković  I-280717/1-2 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Dalibor Milićević  I-181217/1-1 APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Važeći
 Ivan Rakić  I-181217/1-2 APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Važeći
 Zoran Anđelković  I-290618/1-R APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Branislav Avramović  I-230718/1-1 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Aleksandar Jelić  I-230718/1-2 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Milan Penčić  I-230718/1-3 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Stefan Radošević  I-230718/1-4 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Vladimir Stoiljković  I-230718/1-5 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Aleksandar Jelić  I-200818/1-1 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Vladimir Stoiljković  I-200818/1-2 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Branislav Avramović  I-200818/1-3 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Strahinja Stojanović  I-200818/1-4 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Zoran Krumov  I-200818/1-5 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Nenad Aranđelović  I-181018/1-1 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 David Ašimi  I-181018/1-2 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Vladimir Matović  I-181018/1-3 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Filip Drobnjak  I-181018/1-4 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Bojan Ćurčić  I-181018/1-5 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
 Belousov Sergey   Sergeevich  I-121018/1-1 APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Zapirov Stanislav Rinamovich  I-121018/1-2 APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Zapirova Diana Vladimirovna  I-121018/1-3-1 APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Zapirova Diana Vladimirovna  I-121018/1-3-2 APAVE S07  SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Dragan Novaković  I-031218/1-1R APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Ivan Radetić  I-031218/1-2R APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Radoje Raković  I-031218/1-3R APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Slobodan Lešević  I-031218/1-4R APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Dejan Jovičić  I-301118/1-1 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Stefan Takovac  I-301118/1-2 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Stefan Radošević  I-301118/1-3 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Nenad Aranđelović  I-301118/1-4 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Bojan Ćurčić  I-301118/1-5 APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Đorđe Đurić  I-130218/1-1R APAVE S09  SRPS EN ISO 9712  Važeći
Dragan Dimitrijević  I-200319/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589 Važeći
Dragan Dimitrijević  I-200319/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589 Važeći
Dragan Dimitrijević  I-200319/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589 Važeći
Milan Pejanović  I-200319/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589 Važeći
Dragan Nenadović  I-200319/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589 Važeći
Ivan Rakić  I-200319/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589 Važeći
Dalibor Milićević  I-200319/1-7 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589 Važeći
Nemanja Borić  I-050419/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Dejan Vračar  I-050419/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Nenad Aranđelović  I-050419/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Marijana Petrović  I-050419/1-5 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Marko Krivačević  I-050419/1-6 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Stefan Radošević  I-050419/1-4 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Anton Lugovskoy  I-160519/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Aliaksandr Karzo  I-160519/1-10 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Oleg Lazarev  I-160519/1-9 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Andrey Boldyrev  I-160519/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Damir Safiulin  I-160519/1-7 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Damir Safiulin  I-160519/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Damir Safiulin  I-160519/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Damir Safiulin  I-160519/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Oleg Shumaev  I-160519/1-8 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Nikolai Antonov  I-160519/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Anton Lugovskoy  I-160519/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Radiy Semeykin I-160519/1-11 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589 Važeći
Siarhei Zhydzetski  I-030619/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Almaz Gubaidullin  I-030619/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Almaz Gubaidullin  I-030619/1-10 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći
Aleksandra Jovanović  I-260719/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Sara Rogti  I-260719/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Obren Antić  I-260719/1-4 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Aleksandar Filipović  I-260719/1-5 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Daniel Salman  I-260719/1-6 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Nebojša Ilić  I-260719/1-7 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Miloš Stamenić  I-260719/1-8 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Damjan Rodić Danevski  I-260719/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Miloš Vujošević  I-120819/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Andrija Velisavljević  I-120819/1-5 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Ivan Prodanović  I-120819/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Bojan Ceh  I-120819/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Bora Janković  I-120819/1-4 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Danijel Gajić  I-120819/1-6 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712 Važeći
Anatolii Palatov  I-160819/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589  Važeći

Zavarivači

 Ime i prezime  Broj sertifikata  Šema sertifikacije  Referentni standard  Status sertifikata
 Draško Volf  Z-310513/1-1R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Milorad Gajić  Z-310513/1-6R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Slobodan Đinović  Z-310513/1-7R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Zoran Janković  Z-310513/1-8R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Bojan Stevanović  Z-150613/1-3 BW R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Nebojša Antonijević  Z-150613/1-4 BW R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Strahinja Savić  Z-150613/1-10 BW R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Dragiša Grković  Z-150613/1-12 BW R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 David Spasić  Z-061113/1-1R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 David Spasić  Z-061113/1-2R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 David Spasić  Z-061113/1-3R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Aleksandar Šulejić  Z-061113/1-4R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Aleksandar Šulejić  Z-061113/1-5R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Dejan Dimić  Z-061113/1-6R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Dragiša Grković  Z-061113/1-7R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Dragiša Grković  Z-061113/1-6R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Draško Volf  Z-061113/1-9R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Draško Volf  Z-061113/1-10R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Milutin Vlajković  Z-171214/1-1  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Igor Bešlin  Z-290114/1-1R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Zoran Bečejac  Z-290114/1-2R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Igor Mrkobradić  Z-290114/1-3R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Igor Mrkobradić  Z-290114/1-4R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Igor Mrkobradić  Z-290114/1-5R  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Josif Halas  Z-050215/1-1  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Zoran Dodić  Z-050215/1-2  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Marko Pejić  Z-050215/1-3  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Milan Božović  Z-310315/1-1  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Dragan Petrović  Z-310315/1-2  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Rade Karabasil  Z-310315/1-3  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Rajko Maletić  Z-040515/1-1  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Rajko Maletić  Z-040515/1-2  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Marko Micić  Z-040515/1-3  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Željko Ćuruvija  Z-040515/1-4  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Nebojša Šaponja  Z-040515/1-5  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Milorad Stančević  Z-040515/1-6  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Marko Pejić  Z-260615/1-1  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Josif Halas  Z-260615/1-2  APAVE S03  SRPS EN 287-1  Istekao
 Nebojša Šaponja  Z-230715/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Stefan Stanković  Z-230715/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Goran Jovanović  Z-241115/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milutin Vlajković  Z-241115/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Milan Lazić  Z-210915/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Milan Lazić  Z-210915/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Rajko Dimitrijević  Z-121115/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Rajko Dimitrijević  Z-121115/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Stefan Pavlović  Z-150116/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Milorad Stančević  Z-150216/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Saša Marić  Z-140316/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Milan Nikolić  Z-140316/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Vojislav Vučićević  Z-140316/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Rajko Dimitrijević  Z-140316/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Ivan Kuzmanović  Z-190416/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Slaviša Mijajlović  Z-190416/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Mihailo Racić  Z-190416/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Mihailo Racić  Z-190416/1-11  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Vlastimir Savić  Z-190416/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Radislav Čikoš  Z-190416/1-5  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Petar Janković  Z-190416/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Petar Janković  Z-190416/1-8  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Mladen Cvetanović  Z-190416/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Ivan Marinković  Z-190416/1-9  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Ivan Marinković  Z-190416/1-10  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Slobodan Janković  Z-190416/1-12  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Istekao
 Bojan Stevanović  Z-060616/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeči
 Draško Volf  Z-060616/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Draško Volf  Z-060616/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Draško Volf  Z-060616/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Draško Volf  Z-060616/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Slobodan Đinović  Z-060616/1-5  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Zoran Janković  Z-060616/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Strahinja Savić  Z-060616/1-8  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Strahinja Savić  Z-060616/1-9  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Strahinja Savić  Z-060616/1-10  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dragiša Grković  Z-060616/1-11  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dragiša Grković  Z-060616/1-12  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dragiša Grković  Z-060616/1-13  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Aleksandar Blagojević  Z-060616/1-14  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dejan Dimić  Z-060616/1-15  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dejan Dimić  Z-060616/1-16  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dejan Dimić  Z-060616/1-17  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dejan Dimić  Z-060616/1-18  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Boban Jovanović  Z-060616/1-19  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Boban Jovanović  Z-060616/1-20  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Marko Radošević  Z-060616/1-21  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Marko Radošević  Z-060616/1-22  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Marko Radošević  Z-060616/1-23  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dragan Oketić  Z-060616/1-24  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dragan Oketić  Z-060616/1-25  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dragan Oketić  Z-060616/1-26  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Ivan Batinić  Z-060616/1-27  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Ivan Batinić  Z-060616/1-28  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Vojkan Mladenović  Z-220916/1-1  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Rajko Maletić  Z-280417/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Marko Micić  Z-280417/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Stefan Stanković  Z-280417/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Nebojša Šaponja  Z-280417/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Željko Ćuruvija  Z-280417/1-5  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Milorad Stančević  Z-280417/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Rajko Maletić  Z-280417/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Stefan Pavlović  Z-280417/1-8  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Milorad Stančević  Z-280417/1-9  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Nebojša Šaponja  Z-280417/1-10  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Boško Čakarević  Z-010617/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Boshko Gjoshevski  Z-250517/1-1  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Vane Ristov  Z-250517/1-2  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Petar Dragaš  O-310517/1-1  APAVE S06  SRPS EN ISO 14732  Važeći
 Milan Stevanović  Z-100617/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Milan Stevanović  Z-100617/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dušan Stevanović  Z-100617/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dušan Vuletić  Z-100617/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dušan Vuletić  Z-100617/1-5  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dušan Vuletić  Z-100617/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Dušan Stevanović  Z-100617/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Milan Miletić  Z-100617/1-8  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Stevan Jovanović  Z-100617/1-9  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Branko Tasevski  Z-090617/1-1  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Nenad Ranchikj  Z-090617/1-2  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Nasif Durakovski  Z-090617/1-3  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Vane Ristov  Z-090617/1-4  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Trajcho Mitkovski  Z-090617/1-5  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Ivan Todorovski  Z-090617/1-6  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Branko Tasevski  Z-090617/1-7  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Nenad Milivojevikj  Z-090617/1-8  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Miloš Jovanović  Z-310817/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Miloš Jovanović  Z-310817/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Miljan Vojinović  Z-310817/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Miljan Vojinović  Z-310817/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Marko Antić  Z-310817/1-5  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Božidar Stevanić  Z-310817/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Đorđe Isakov  Z-310817/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Zlatomir Pavlović  Z-310817/1-8  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
 Igor Joković  O-220118/1-1  APAVE S06  SRPS EN ISO 14732  Važeći
Miodrag Krsmanović  Z-110518/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Tomislav Minić  Z-110518/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Ivan Stojiljković  Z-180718/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Žarko Stojiljković  Z-180718/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Stefan Krstić  Z-180718/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Slaviša Ristić  Z-160818/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Slaviša Ristić  Z-160818/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Petar Mirčeta  Z-101018/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Petar Ožegović  Z-101018/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Daniel Kuruc  Z-101018/1-8  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Boban Ivković  Z-101018/1-9  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-101018/1-5-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-101018/1-5-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-101018/1-4-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-101018/1-4-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-101018/1-3-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-101018/1-3-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Ahiarov Rinar Rifimirovich  Z-101018/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Kazantsev Denis Yurievich  Z-101018/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Mihajlo Petrović  Z-040219/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Mihajlo Petrović  Z-040219/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Radoje Mitrović  Z-040219/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Radoje Mitrović  Z-040219/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Goran Milićević  Z-040219/1-5  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Vladimir Udovičić  Z-040219/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Vladimir Udovičić  Z-040219/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Dalibor Stanojević  Z-120319/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Dalibor Stanojević  Z-120319/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Srećko Tagić  Z-120319/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Strahinja Savić  Z-120319/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Marko Radivojević  Z-120319/1-5  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Dragan Oketić  Z-120319/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Ivan Batinić  Z-120319/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Aleksandar Šulejić  Z-120319/1-8  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Aleksandar Šulejić  Z-120319/1-9  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Slaviša Jovanović  Z-120319/1-10  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Slaviša Jovanović  Z-120319/1-11  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Dušan Radojević  Z-160419/1-1 APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Dušan Radojević  Z-160419/1-2 APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Marko Milošević  Z-160419/1-3 APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Marko Milošević  Z-160419/1-4 APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Vukoman Lugić  O-160419/2-1 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732 Važeći
Nenad Slavković  Z-290419/1-1 APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1 Važeći
Lazar Misić  Z-270519/1-1  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Lazar Misić  Z-270519/1-2  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Lazar Misić  Z-270519/1-3  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Lazar Misić  Z-270519/1-4  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Lazar Misić  Z-270519/1-5  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Lazar Misić  Z-270519/1-6  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Lazar Misić  Z-270519/1-7  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Lazar Misić  Z-270519/1-8  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Miroslav Jotanović  Z-270519/1-9  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Hasan Gujić  Z-270519/1-10  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Goran Lipovčić  Z-270519/1-11  APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1  Važeći
Ljubinka Stefanović  Z-290519/1-2 APAVE S03  SRPS EN ISO 9606-1 Važeći
 Boshko Gjoshevski  Z-090619/1-1P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Boshko Gjoshevski  Z-090619/1-11P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Nenad Ranchikj  Z-090619/1-6P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Nasif Durakovski  Z-090619/1-7P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Vane Ristov  Z-090619/1-2P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Vane Ristov  Z-090619/1-3P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Trajcho Mitkovski  Z-090619/1-9P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Branko Tasevski  Z-090619/1-4P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Branko Tasevski  Z-090619/1-5P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Branko Tasevski  Z-090619/1-10P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
 Nenad Milivojevikj  Z-0906191-8P  APAVE S02  SRPS EN 13067  Važeći
Samir Bikikj  Z-180619/1-1 APAVE S02 SRPS EN 13067 Važeći
Ramadan Sadrievski  Z-180619/1-2 APAVE S02 SRPS EN 13067 Važeći
Jovan Stefanov  Z-180619/1-3 APAVE S02 SRPS EN 13067 Važeći
Ivica Tokosh  Z-180619/1-4 APAVE S02 SRPS EN 13067 Važeći
Miran Svenšek  Z-180619/1-5 APAVE S02 SRPS EN 13067 Važeći
Janez Prvinšek  Z-180619/1-6 APAVE S02 SRPS EN 13067 Važeći
Zlatil Todorov Zlatev  O-050719/1-2 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732 Važeći
Engin Sultanoglu  O-050719/1-5 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732 Važeći
Soosai Mangalasamy Xavier Irudayaaraj  O-050719/1-1 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732 Važeći
Ramaiyan Ambikapathy  O-050719/1-3 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732 Važeći
Mohammed Quiyamuddin Ansari  O-050719/1-4 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732 Važeći
Kazantsev Denis Yurievich  Z-101018/1-1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606 Važeći
Kazantsev Denis Yurievich  Z-101018/1-1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606 Važeći

Lemioci

Ime i prezime Broj sertifikata Šema sertifikacije Referentni standard Status sertifikata
 Slobodan Janković  L-250416/1-1  APAVE S08 SRPS EN ISO 13585 Istekao
 Slaviša Mijajlović  L-250416/1-2  APAVE S08 SRPS EN ISO 13585 Istekao
 Miodrag Samardžić  L-100317/1-1  APAVE S08 SRPS EN ISO 13585 Važeći 
 Goran Mladenović  L-100317/1-2  APAVE S08 SRPS EN ISO 13585 Važeći 
 Dragan Đorđević  L-100317/1-3  APAVE S08 SRPS EN ISO 13585 Važeći 
 Aleksandar Jelić  L-240418/1  APAVE S08 SRPS EN ISO 13585 Važeći 

Montažeri spojnica

 Ime i prezime  Broj sertifikata  Šema sertifikacije  Referentni standard  Status sertifikata
 Željko Ćuruvija  S-040515/1-1  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Milorad Stančević  S-040515/1-2  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Aleksandar Đurđulov  S-040615/1-1  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Stanko Antić  S-040615/1-3  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Goran Govedarica  S-080715/1-1  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Duško Magda  S-080715/1-2  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Predrag Mitrović  S-080715/1-3  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Mlađan Papić  S-080715/1-4  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Vojkan Mladenović  S-220916/1-1  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Slaviša Babić  S-220916/1-2  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Saša Sekulić  S-220916/1-3  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Radoš Gligorić  S-080416/1-1  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Predrag Dukić  S-080416/1-2  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Slaviša Mijajlović  S-080416/1-3  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Radojle Šekeljić  S-080416/1-4  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Miroslav Stanković  S-080416/1-6  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Milić Basara  S-080416/1-7  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Milenko Gačić  S-080416/1-8  APAVE S05  SRPS EN 489  Istekao
 Marko Ječmenica  S-240317/1-1  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Ivan Radenković  S-240317/1-2  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Mileta Radovanović  S-280417/1-1R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Predrag Teofilović  S-280417/1-2R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Željko Ćuruvija  S-280417/1-3R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Milorad Stančević  S-280417/1-4R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Stanko Antić  S-080617/1-1R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Aleksandar Đurđulov  S-080617/1-2R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Tomislav Drinić  S-080617/1-3  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Živica Petrušić  S-080617/1-4  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Mlađan Papić  S-070817/1-1R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Predrag Mitrović  S-070817/1-2R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Milorad Živković  S-070817/1-3  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Marinko Marić  S-061017/1-1  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Marko Nikolić  S-061017/1-2  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Slaviša Mijajlović  S-190518/1-1R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Radojle Šekeljić  S-190518/1-2R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
 Miroslav Stanković  S-190518/1-3R  APAVE S05  SRPS EN 489  Važeći
Marko Ječmenica  S-220319/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489 Važeći
Ivan Radenković  S-220319/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489 Važeći
Stanko Antić  S-220319/1-5P APAVE S05 SRPS EN 489 Važeći
Aleksandar Đurđulov  S-220319/1-6P APAVE S05 SRPS EN 489 Važeći
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment