Osoblje koje je uspešno realizovalo proces sertifikacije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024 i saglasno dokumentaciji sistema menadžmenta sertifikacionog tela dato je u nastavku (podeljeno po grupama):

Izjava o nepristrasnosti                   Pravila sertifikacije

IBR osoblje

 Ime i prezimeBroj sertifikataŠema sertifikacijeReferentni standardStatus sertifikataOznaka
 Goran Božić D-010713/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Milan Grgić D-010713/1-3 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Slobodanka Koldžić D-010713/1-4 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Zoran Stanković D-301213/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Momčilo Antonić D-301213/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Senad Omerović D-060714/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Ognjen Vukašinović D-060714/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Dejan Pantić D-060714/1-3 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Bojan Mitrović D-050914/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Rade Kojić D-050914/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Dragan Nenadović D-221014/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Miljan Aleksić D-280415/1-3 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Petar Živanović D-280415/1-4 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Vladimir Matović D-280415/1-5 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Ivan Beguš D-280415/1-2 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Dragan Pejica D-280415/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Vladimir Janković D-200815/1-1 APAVE S01 ISO 20807Istekao
 Milan Grgić D-290618/1-1R APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Slobodanka Koldžić D-290618/1-2R APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Goran Božić D-290618/1-3R APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Mirko Antonić D-100918/1-1 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Aleksandar Jelić D-100918 /1-2 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Branislav Avramović D-100918 /1-3 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 David Ašimi D-100918 /1-4 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Mladen Milićević D-100918 /1-5 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Nenad Aranđelović D-100918 /1-6 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Vladimir Stoiljković D-100918 /1-7 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Branka Mišić D-100918 /1-8 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Stefan Radošević D-100918 /1-9 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Miodrag Isakov D-100918 /1-10 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Zoran Stanković D-030119/1-1R APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Filip Drobnjak D-100918/1-11 APAVE S01 ISO 20807Važeći
 Dejan Kostadinović I-241014/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Aleksandar Dobrašinović I-241014/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Nenadović I-030914/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dušan Tošić I-030914/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Milan Đorđievski I-030914/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Slobodan Jović I-031014/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Marković I-151114/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Pešić I-050515/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Pešić I-050515/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Radomir Mandić I-210515/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Radomir Mandić I-210515/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Ivan Jović I-210515/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Ivan Jović I-210515/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Mile Birtašević I-170615/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Pejica I-290615/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Pejica I-290615/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istakeo
 Marko Ristić I-290615/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dejan Urošević I-290615/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dejan Urošević I-290615/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Nenad Marković I-290615/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Nenad Marković I-290615/1-7 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Miloš Mitrović I-290615/1-8 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Stanimirović I-300715/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Milić I-300715/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Vladimir Janković I-200815/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Vladimir Velić I-301215/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Branko Majstorović I-301215/1-2 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dean Bjegač I-301215/1-3 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dragan Milošević I-301215/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Dalibor Trbić I-220316/1-1 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Đorđe Ćirić I-220316/1-4 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Terek Huba I-220316/1-5 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Miodrag Obradović I-220316/1-6 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Milan Pejanović I-220316/1-7 APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Miroslav Mladenović I-031116/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Rade Stanisavljević I-031116/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Miroslav Mladenović I-101116/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Rade Stanisavljević I-101116/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Nenad Savić I-031116/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Nenad Savić I-101116/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Branislav Pantelić I-010317/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Petar Živanović I-010317/1-2 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Zoran Krumov I-010317/1-3 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Srđan Cvetković I-010317/1-4 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Aleksandar Petrović I-010317/1-5 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Vladimir Matović I-010317/1-6 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Mirko Vejnović I-010317/1-7 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Miladin Dragutinović I-040317/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Miladin Dragutinović I-150317/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Miladin Dragutinović I-160317/1-1 APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Danilo Burić I-310517/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Miladin Ristić I-310517/2-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Vladan Manić I-280717/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Lazar Živković I-280717/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Istekao
 Dalibor Milićević I-181217/1-1APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Ivan Rakić I-181217/1-2APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
 Zoran Anđelković I-290618/1-RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Branislav Avramović I-230718/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Aleksandar Jelić I-230718/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Milan Penčić I-230718/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Stefan Radošević I-230718/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Vladimir Stoiljković I-230718/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Aleksandar Jelić I-200818/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Vladimir Stoiljković I-200818/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Branislav Avramović I-200818/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Strahinja Stojanović I-200818/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Zoran Krumov I-200818/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Nenad Aranđelović I-181018/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 David Ašimi I-181018/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Vladimir Matović I-181018/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Filip Drobnjak I-181018/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Bojan Ćurčić I-181018/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
 Belousov Sergey   Sergeevich I-121018/1-1APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
Zapirov Stanislav Rinamovich I-121018/1-2APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
Zapirova Diana Vladimirovna I-121018/1-3-1APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
Zapirova Diana Vladimirovna I-121018/1-3-2APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Istekao
Dragan Novaković I-031218/1-1RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Ivan Radetić I-031218/1-2RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Radoje Raković I-031218/1-3RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Slobodan Lešević I-031218/1-4RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan Jovičić I-301118/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Stefan Takovac I-301118/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Stefan Radošević I-301118/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nenad Aranđelović I-301118/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan Ćurčić I-301118/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Đorđe Đurić I-130218/1-1RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan Dimitrijević I-200319/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Dragan Dimitrijević I-200319/1-2APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Dragan Dimitrijević I-200319/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Milan Pejanović I-200319/1-4APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Dragan Nenadović I-200319/1-5APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Ivan Rakić I-200319/1-6APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Dalibor Milićević I-200319/1-7APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Nemanja Borić I-050419/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan Vračar I-050419/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Nenad Aranđelović I-050419/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marijana Petrović I-050419/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marko Krivačević I-050419/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Stefan Radošević I-050419/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Nemanja Borić I-190419/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan Vračar I-190419/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Saša Pešić I-190419/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan Pejica I-190419/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Zoran Krumov I-190419/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Mladen Milićević I-190419/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marijana Petrović I-190419/1-7APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marko Krivačević I-190419/1-8APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Zoran Pešić I-150519/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Zoran Pešić I-150519/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Pešić I-150519/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Anton Lugovskoy I-160519/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Aliaksandr Karzo I-160519/1-10APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Oleg Lazarev I-160519/1-9APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Andrey Boldyrev I-160519/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Damir Safiulin I-160519/1-7APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Damir Safiulin I-160519/1-4APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Damir Safiulin I-160519/1-6APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Damir Safiulin I-160519/1-5APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Oleg Shumaev I-160519/1-8APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Nikolai Antonov I-160519/1-2APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Anton Lugovskoy I-160519/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Radiy Semeykin I-160519/1-11APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Marijana Petrović I-240519/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Marko Krivačević I-240519/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan Vračar I-240519/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miodrag Isakov I-240519/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Daniel Salman I-240519/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Oleg Chuiko I-030619/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Oleg Chuiko I-030619/1-8APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Ilnaz Gubaidullin I-030619/1-2APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Ilnaz Gubaidullin I-030619/1-9APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Konstantin Sopotko I-030619/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Ilgizar Gizzatulin I-030619/1-4APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Pavel Maksimov I-030619/1-7APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Siarhei Zhydzetski I-030619/1-6APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Almaz Gubaidullin I-030619/1-5APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Almaz Gubaidullin I-030619/1-10APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Evgeniy Viktorovich Zhelezov I-160719/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Alexander Viktorovich Podchuvalov I-160719/1-2APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Viktor Viktorovich Savin I-160719/1-3APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Evgeniy Viktorovich Zhelezov I-160719/1-4APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Alexander Viktorovich Podchuvalov I-160719/1-5APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Viktor Viktorovich Savin I-160719/1-6APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Evgeniy Viktorovich Zhelezov I-160719/1-7APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Alexander Viktorovich Podchuvalov I-160719/1-8APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Viktor Viktorovich Savin I-160719/1-9APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Istekao
Aleksandra Jovanović I-260719/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Sara Rogti I-260719/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Obren Antić I-260719/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar Filipović I-260719/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Daniel Salman I-260719/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Nebojša Ilić I-260719/1-7APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš Stamenić I-260719/1-8APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Damjan Rodić Danevski I-260719/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš Vujošević I-120819/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Andrija Velisavljević I-120819/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Ivan Prodanović I-120819/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan Ceh I-120819/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Bora Janković I-120819/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Danijel Gajić I-120819/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Anatolii Palatov I-160819/1-1APAVE S07SRPS CEN/TR 15589Važeći
Novica Lukić I-100919/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Davidović I-100919/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Zvonko Marjanović I-100919/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Sara Rogti I-180919/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandra Jovanović I-180919/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš Vujošević I-180919/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš Stamenić I-180919/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar Stošić I-180919/1-5APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Kostić I-180919/1-6APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Srđan Cvetković I-221119/1-1APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag Kovačević I-221119/1-2APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Simonović I-221119/1-3APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar Stojanović I-221119/1-4APAVE S09SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan Nenadović D-261219/1-1 APAVE S01 ISO 20807Važeći
Srđan Cvetković I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag Kovačević I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan Simonović I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar Stojanović I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag Rajčić I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Igor Pašalić I-291119/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan NenadovićD-261219/1-1 APAVE S01 ISO 20807Važeći
Rade Kojić D-030120/1-1 APAVE S01 ISO 20807Važeći
Milan MihaljevićI-310120/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan MihaljevićI-310120/1-PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan BjelotomićI-310120/1-3PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan BjelotomićI-310120/1-4PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan MihaljevićI-100220/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Drago CukovićI-100220/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Slađan ĐuranovićI-100220/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Tomislav AbramovićI-100220/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Drago CukovićI-240220/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Slađan ĐuranovićI-240220/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Sara RogtiI-020320/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandra JovanovićI-020320/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Obren AntićI-020320/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš StamenićI-020320/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Saša KaraćI-020320/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan KostićI-020320/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar FilipovićI-020320/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Vladimir PopovićI-020320/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš VujoševićI-020320/1-9APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Drago CukovićI-090320/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Slađan ĐuranovićI-090320/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan ČomagićI-130320/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojan NikolićI-130320/1-2PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Filip SimićI-130320/1-3PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan MihaljevićI-150520/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Andrija VelisavljevićI-150620/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan PejicaI-150620/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag KovačevićI-150620/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar StojanovićI-150620/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan SimonovićI-150620/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandra JovanovićI-150620/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan KostićI-150620/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag RajčićI-150620/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nebojša IlićI-150620/1-9APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Ivan ZarevI-150620/1-10APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Obren AntićI-150620/1-11APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar FilipovićI-150620/1-12APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Vukašin JerkovićI-170820/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Petar ŽivanovićI-100920/1-1PAPAVE S01 SRPS EN ISO 20807Važeći
Dragan PejicaI-100920/1-2PAPAVE S01 SRPS EN ISO 20807Važeći
Vladimir MatovićI-100920/1-3PAPAVE S01 SRPS EN ISO 20807Važeći
Ivan BegušI-100920/1-4PAPAVE S01 SRPS EN ISO 20807Važeći
Nikola Milev I-021020/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nikola IvanovićI-021020/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Mladen MitrovićI-021020/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Zoran RokićI-021020/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nenad KojadinovićI-021020/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan KostićI-021020/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bojana MilisavljevićI-021020/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Ivan MirosavljevićI-270121/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Borislav GrkI-040221/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dean BjegačI-040321/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dean BjegačI-040321/2-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Borislav GrkI-120321/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nemanja KojićI-020421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nikola KostićI-020421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Branislav ĐurovićI-020421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Predrag RajčićI-020421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Vedran IlićI-280421/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Nikola KostićI-280421/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Milan MacuraI-280421/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Zaripova Diana VladimirovnaI-170821/1-1-1APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Važeći
Zaripova Diana VladimirovnaI-170821/1-1-2APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Važeći
Permyakov Sergey VladimirovichI-170821/1-2APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Važeći
Sirazetdinov Ilshat DanirovichI-170821/1-3APAVE S07 SRPS CEN/TR 15589Važeći
David AšimiI-210921/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Mladen Milićević I-210921/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Emir HasečićI-210921/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
David AšimiI-290921/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Mladen MilićevićI-290921/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Emir HasečićI-290921/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Emir HasečićI-051021/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Duško RunjaićI-051021/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dragan IlićI-111021/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Dejan AndrićI-111021/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš GojovićI-011121/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Jagoš PopivodaI-011121/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš GojovićI-081121/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Jagoš PopivodaI-081121/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Bratislav MarinkovićD-191121/1-1APAVE S01 ISO 20807Važeći
Nikola MandićD-191121/1-2APAVE S01 ISO 20807Važeći
Bojan Komatina D-191121/1-3APAVE S01 ISO 20807Važeći
Miloš GojovićI-011221/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Jagoš PopivodaI-011221/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Miloš TolimirI-101221/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Darko StojčićI-101221/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Aleksandar StojanovićI-101221/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712Važeći
Vladimir UroševićI-171221/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Marko MilićevićI-171221/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Aleksandar VučetićI-171221/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Milivoje MiletićI-171221/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Marko StanojevićI-171221/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Nemanja PantićI-171221/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Aleksandar ĐurićI-171221/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Miloš ĆukovićI-030222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Radoslav RadovanovićI-030222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Aleksandar BožovićI-030222/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Gyarmati ZoltanI-040222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Stefan MašićI-100222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Miloš GojovićI-100222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Jagoš PopivodaI-100222/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Branislav PauonvićI-110222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Ivan KitićI-110222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Bojan ĆurčićI-110222/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Branislav PaunovićI-160222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Ivan KitićI-160222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Dragan TričkovićI-210122/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Stojan ĐorđevićI-210122/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Olivera IlićI-210222/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Slaviša ĐurđevićI-210222/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Bogdan VasićI-210222/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Vladimir UroševićI-210222/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nemanja StanojevićI-210222/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nemanja PantićI-210222/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Milivoje MiletićI-210222/1-9APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Biljana VučetićI-210222/1-10APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Aleksandar VučetićI-210222/1-11APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Bojan ĐorđevićI-210222/1-12APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Marko MilićevićI-210222/1-13APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Aleksandar ĐurićI-210222/1-14APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Marko StanojevićI-210222/1-15APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Dimitrije ŽivkovićI-210222/1-16APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Srđan GajićI-210222/1-17APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nenad VejnovićI-210222/1-18APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Stefan DikićI-210222/1-19APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Slaviša CekićI-210222/1-20APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Marko ĐapićI-210222/1-21APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Goran ŽeželjI-210222/1-22APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Goran TanasićI-210222/1-23APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Pavle KolarevićI-210222/1-24APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nebojša AndrejićI-210222/1-25APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Predrag ĐukićI-210222/1-26APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Dragan VukobratI-210222/1-27APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Petar PetrovićI-210222/1-28APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Petar PetrovićI-210222/1-28APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Petar PetrovićI-210222/1-28APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Srđan CvetkovićI-050322/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Milosav JokićI-240522/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Sanja JovčićI-240522/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Dalibor PerovićI-240522/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Đorđe BerisavacI-240522/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Zvonimir ĆukI-260522/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Samuel PeppinI-260522/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Raul Belmonte GonzalezI-260522/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Thomas Noel Dominic Fraser I-260522/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Crook Danny I-260522/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Cristian Jairo Baena Luque I-260522/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Milosav JokićI-270522/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Sanja JovčićI-270522/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Vladan ManićI-110722/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Lazar ŽivkovićI-110722/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Ognjen JerkovI-140722/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Ognjen JerkovI-150722/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Nenad KojadinovićI-150922/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Dejan UroševićI-150922/2-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Dejan UroševićI-150922/2-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Danijel PantićI-031022/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Daniel PoldI-031022/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Nenad DunjićI-031022/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Stanisav ŽivadinovićI-031022/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Stevan ĆirićI-031022/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Željko DubovacI-031022/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Dejan ArbutinaI-031022/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Vladimir MiladinovićI-031022/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Miroljub DumićI-031022/1-9APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Ljubomir MilenkovićI-031022/1-10APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-1
Marko BerićI-191022/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nemanja NežićI-191022/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Dragoslav DamjanovićI-191022/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Ivan KerešiI-191022/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Radoje GrujičićI-191022/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Danijel KlecinI-191022/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nikola ObradovićI-101122/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Dejan ObradovićI-101122/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Miodrag MilosavljevićI-101122/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Bojan KomatinaI-101122/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Branko ArsenijevićI-101122/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Radovan MiljićI-101122/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Marko SrećkovićI-101122/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nenad RadovanovićI-101122/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Stefan RakićI-101122/1-9APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Milan MilojevićI-141122/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Snežana BelančićI-141122/1-2PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Marko BerićI-231122/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Nemanja NežićI-231122/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Dragoslav DamjanovićI-231122/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Ivan KerešiI-231122/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Radoje GruičićI-231122/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Nikola ObradovićI-091222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Dejan ObradovićI-091222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Miodrag MilosavljevićI-091222/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Bojan KomatinaI-091222/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Branko ArsenijevićI-091222/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Marko SrećkovićI-201222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Nenad RadovanovićI-201222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Radovan MiljićI-201222/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Aleksandar SrejićI-201222/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Miroslav ŽivićI-211222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Luka AćimovićI-211222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nemanja DimitrijevićI-211222/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Nikola KandićI-211222/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Darko MilojevićI-271222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Stevan TodorčevićI-271222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Filip PavlovićI-271222/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Aleksandar SrejićI-271222/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Aleksandar MatejićI-291222/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Dejan RadojičićI-291222/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Aleksandar RedžićI-090223/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Adam ManićI-090223/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Srđan Luka MarkovićI-090223/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Vuk TošićI-090223/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Milica TošićI-090223/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Branislav PaunovićI-090223/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Ivan KitićI-090223/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Igor GrujićI-090223/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Aleksandar SedmakI-090223/1-9APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Goran RadujkovićI-090223/1-10APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Aleksandar RedžićI-140223/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Adam ManićI-140223/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Srđan Luka MarkovićI-140223/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Vuk TošićI-140223/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Milica TošićI-140223/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Aleksandar RedžićI-220223/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Adam ManićI-220223/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Srđan Luka MarkovićI-220223/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Vuk TošićI-220223/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Milica TošićI-220223/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Miroslav ŽivićI-030323/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Luka AćimovićI-030323/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Darko MilojevićI-030323/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Darko StojčićI-100323/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Ivan ObućinaI-100323/1-2PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Ivan ObućinaI-100323/1-3PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Ivan ObućinaI-100323/1-4PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Aleksandar RedžićI-310323/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Adam ManićI-310323/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Srđan Luka MarkovićI-310323/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Vuk TošićI-310323/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Milica TošićI-310323/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiUT-2
Mirko ĐapičI-050423/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Marko RistićI-050423/1-2PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Marko RistićI-050423/1-3PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiPT-2
Marko RistićI-050423/1-4PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Marko RistićI-050423/1-5RAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Branka MišićI-050423/1-PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Stefan JovanovićI-100423/1-1APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Siniša VujanićI-100423/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Nebojša SpasojevićI-100423/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Veljko VeljkovićI-100423/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Aleksa ĐankovićI-100423/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Marko DimitrijevićI-100423/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Stefan PopovićI-100423/1-7APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Miljan GlišićI-100423/1-8APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Sanja JovčićI-090523/1-2APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Miodrag MilosavljevićI-090523/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Aleksandar SrejićI-090523/1-4APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Ivan MirosavljevićI-090523/1-5APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Vladimir TomićI-090523/1-6APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiMT-2
Zoran AnđelkovićI-260623/1-1PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiVT-2
Marko PavlovićI-260623/1-2PAPAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2
Nenad VeljkovićI-260623/1-3APAVE S09 SRPS EN ISO 9712VažećiRT-2 FI

Zavarivači

 Ime i prezimeBroj sertifikataŠema sertifikacijeReferentni standardStatus sertifikataOznaka
 Draško Volf Z-310513/1-1R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Milorad Gajić Z-310513/1-6R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Slobodan Đinović Z-310513/1-7R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Zoran Janković Z-310513/1-8R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Bojan Stevanović Z-150613/1-3 BW R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Nebojša Antonijević Z-150613/1-4 BW R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Strahinja Savić Z-150613/1-10 BW R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dragiša Grković Z-150613/1-12 BW R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 David Spasić Z-061113/1-1R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 David Spasić Z-061113/1-2R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 David Spasić Z-061113/1-3R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Aleksandar Šulejić Z-061113/1-4R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Aleksandar Šulejić Z-061113/1-5R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dejan Dimić Z-061113/1-6R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dragiša Grković Z-061113/1-7R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dragiša Grković Z-061113/1-6R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Draško Volf Z-061113/1-9R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Draško Volf Z-061113/1-10R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Milutin Vlajković Z-171214/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Igor Bešlin Z-290114/1-1R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Zoran Bečejac Z-290114/1-2R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Igor Mrkobradić Z-290114/1-3R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Igor Mrkobradić Z-290114/1-4R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Igor Mrkobradić Z-290114/1-5R APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Josif Halas Z-050215/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Zoran Dodić Z-050215/1-2 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Marko Pejić Z-050215/1-3 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Milan Božović Z-310315/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Dragan Petrović Z-310315/1-2 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Rade Karabasil Z-310315/1-3 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Rajko Maletić Z-040515/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Rajko Maletić Z-040515/1-2 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Marko Micić Z-040515/1-3 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Željko Ćuruvija Z-040515/1-4 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Nebojša Šaponja Z-040515/1-5 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Milorad Stančević Z-040515/1-6 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Marko Pejić Z-260615/1-1 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Josif Halas Z-260615/1-2 APAVE S03 SRPS EN 287-1 Istekao
 Nebojša Šaponja Z-230715/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Stefan Stanković Z-230715/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Goran Jovanović Z-241115/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milutin Vlajković Z-241115/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milan Lazić Z-210915/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milan Lazić Z-210915/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Rajko Dimitrijević Z-121115/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Rajko Dimitrijević Z-121115/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Stefan Pavlović Z-150116/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milorad Stančević Z-150216/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Saša Marić Z-140316/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Milan Nikolić Z-140316/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Vojislav Vučićević Z-140316/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Rajko Dimitrijević Z-140316/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Ivan Kuzmanović Z-190416/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Slaviša Mijajlović Z-190416/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Mihailo Racić Z-190416/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Mihailo Racić Z-190416/1-11 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Vlastimir Savić Z-190416/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Radislav Čikoš Z-190416/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Petar Janković Z-190416/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Petar Janković Z-190416/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Mladen Cvetanović Z-190416/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Ivan Marinković Z-190416/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Ivan Marinković Z-190416/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Slobodan Janković Z-190416/1-12 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1 Istekao
 Bojan Stevanović Z-060616/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Draško Volf Z-060616/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Draško Volf Z-060616/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Draško Volf Z-060616/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Draško Volf Z-060616/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Slobodan Đinović Z-060616/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Zoran Janković Z-060616/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Strahinja Savić Z-060616/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Strahinja Savić Z-060616/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Strahinja Savić Z-060616/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragiša Grković Z-060616/1-11 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragiša Grković Z-060616/1-12 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragiša Grković Z-060616/1-13 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Aleksandar Blagojević Z-060616/1-14 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dejan Dimić Z-060616/1-15 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dejan Dimić Z-060616/1-16 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dejan Dimić Z-060616/1-17 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dejan Dimić Z-060616/1-18 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boban Jovanović Z-060616/1-19 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boban Jovanović Z-060616/1-20 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Radošević Z-060616/1-21 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Radošević Z-060616/1-22 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Radošević Z-060616/1-23 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragan Oketić Z-060616/1-24 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragan Oketić Z-060616/1-25 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dragan Oketić Z-060616/1-26 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Ivan Batinić Z-060616/1-27 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Ivan Batinić Z-060616/1-28 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Vojkan Mladenović Z-220916/1-1 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Rajko Maletić Z-280417/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Micić Z-280417/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Stefan Stanković Z-280417/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Nebojša Šaponja Z-280417/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Željko Ćuruvija Z-280417/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milorad Stančević Z-280417/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Rajko Maletić Z-280417/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Stefan Pavlović Z-280417/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milorad Stančević Z-280417/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Nebojša Šaponja Z-280417/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boško Čakarević Z-010617/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boshko Gjoshevski Z-250517/1-1 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Vane Ristov Z-250517/1-2 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Petar Dragaš O-310517/1-1 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732Istekao
 Milan Stevanović Z-100617/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milan Stevanović Z-100617/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Stevanović Z-100617/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Vuletić Z-100617/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Vuletić Z-100617/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Vuletić Z-100617/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Dušan Stevanović Z-100617/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Milan Miletić Z-100617/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Stevan Jovanović Z-100617/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Branko Tasevski Z-090617/1-1 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nenad Ranchikj Z-090617/1-2 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nasif Durakovski Z-090617/1-3 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Vane Ristov Z-090617/1-4 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Trajcho Mitkovski Z-090617/1-5 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Ivan Todorovski Z-090617/1-6 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Branko Tasevski Z-090617/1-7 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nenad Milivojevikj Z-090617/1-8 APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
Branko TasevskiZ-090817/1-2APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Boshko GjoshevskiZ-090817/1-1APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Ivan MarinkovićZ-190417/1-1APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
 Miloš Jovanović Z-310817/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Miloš Jovanović Z-310817/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Miljan Vojinović Z-310817/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Miljan Vojinović Z-310817/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Marko Antić Z-310817/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Božidar Stevanić Z-310817/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Đorđe Isakov Z-310817/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Zlatomir Pavlović Z-310817/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Miodrag Krsmanović Z-110518/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Tomislav Minić Z-110518/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ivan Stojiljković Z-180718/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Žarko Stojiljković Z-180718/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Stefan Krstić Z-180718/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Slaviša Ristić Z-160818/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Slaviša Ristić Z-160818/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Petar Mirčeta Z-101018/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Petar Ožegović Z-101018/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Daniel Kuruc Z-101018/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Boban Ivković Z-101018/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Nugumanov Linar Nurgalievich Z-101018/1-5-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Nugumanov Linar Nurgalievich Z-101018/1-5-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Irduganov Andrey Irikovich Z-101018/1-4-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Irduganov Andrey Irikovich Z-101018/1-4-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Latypov Albert Magdanurovich Z-101018/1-3-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Latypov Albert Magdanurovich Z-101018/1-3-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ahiarov Rinar Rifimirovich Z-101018/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Kazantsev Denis Yurievich Z-101018/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Kazantsev Denis YurievichZ-101018/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Igor Joković O-220118/1-1 APAVE S06 SRPS EN ISO 14732Važeći
Mihajlo Petrović Z-040219/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Mihajlo Petrović Z-040219/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Radoje Mitrović Z-040219/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Radoje Mitrović Z-040219/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Goran Milićević Z-040219/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vladimir Udovičić Z-040219/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vladimir Udovičić Z-040219/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dalibor Stanojević Z-120319/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dalibor Stanojević Z-120319/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Srećko Tagić Z-120319/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Strahinja Savić Z-120319/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Marko Radivojević Z-120319/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dragan Oketić Z-120319/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ivan Batinić Z-120319/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandar Šulejić Z-120319/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandar Šulejić Z-120319/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Slaviša Jovanović Z-120319/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Slaviša Jovanović Z-120319/1-11 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Živojin Janković  Z-120319/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dušan Radojević Z-160419/1-1APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dušan Radojević Z-160419/1-2APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Marko Milošević Z-160419/1-3APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Marko Milošević Z-160419/1-4APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vukoman Lugić O-160419/2-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Nenad Slavković Z-290419/1-1APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Lazar Misić Z-270519/1-1 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Lazar Misić Z-270519/1-2 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Lazar Misić Z-270519/1-3 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Lazar Misić Z-270519/1-4 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Lazar Misić Z-270519/1-5 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Lazar Misić Z-270519/1-6 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Lazar Misić Z-270519/1-7 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Lazar Misić Z-270519/1-8 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Miroslav Jotanović Z-270519/1-9 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Hasan Gujić Z-270519/1-10 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Goran Lipovčić Z-270519/1-11 APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ljubinka Stefanović Z-290519/1-2APAVE S03 SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ivan BatinićZ-050619/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Draško VolfZ-050619/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Draško VolfZ-050619/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Draško VolfZ-050619/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dejan DimićZ-050619/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dejan DimićZ-050619/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dejan DimićZ-050619/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dragan OketićZ-050619/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dragan OketićZ-050619/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dragan OketićZ-050619/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Marko RadoševićZ-050619/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Marko RadoševićZ-050619/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Marko RadoševićZ-050619/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Strahinja SavićZ-050619/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Strahinja SavićZ-050619/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Strahinja SavićZ-050619/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Slobodan ĐinovićZ-050619/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Nebojša DobrićZ-050619/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
 Boshko Gjoshevski Z-090619/1-1P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Boshko Gjoshevski Z-090619/1-11P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nenad Ranchikj Z-090619/1-6P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nasif Durakovski Z-090619/1-7P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Vane Ristov Z-090619/1-2P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Vane Ristov Z-090619/1-3P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Trajcho Mitkovski Z-090619/1-9P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Branko Tasevski Z-090619/1-4P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Branko Tasevski Z-090619/1-5P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Branko Tasevski Z-090619/1-10P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
 Nenad Milivojevikj Z-0906191-8P APAVE S02 SRPS EN 13067Istekao
Samir Bikikj Z-180619/1-1APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Ramadan Sadrievski Z-180619/1-2APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Jovan Stefanov Z-180619/1-3APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Ivica Tokosh Z-180619/1-4APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Miran Svenšek Z-180619/1-5APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Janez Prvinšek Z-180619/1-6APAVE S02SRPS EN 13067Istekao
Zlatil Todorov Zlatev O-050719/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Engin Sultanoglu O-050719/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Soosai Mangalasamy Xavier Irudayaaraj O-050719/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Ramaiyan Ambikapathy O-050719/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Mohammed Quiyamuddin Ansari O-050719/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Khamphirawong Thirayut O-120719/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Thungkasiri Ahipat O-120719/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Hengthabthim Mongkhon O-120719/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Bunyuen Khamron O-120719/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Juithet Phiphob O-120719/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Suealek Wuttichai O-120719/1-6APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Giuseppe Torromino O-120719/1-7APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Severio Ferrucci O-120719/1-8APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Promma Teerapong O-120719/1-9APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Yodying Praseert O-120719/1-10APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Yokhai Winai O-120719/1-11APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Tonthun Komsun O-120719/1-12APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Lakhummee Damrongsak O-120719/1-13APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Tosuwan Wiwat O-120719/1-14APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Promdee Jamroen O-120719/1-15APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Wanluk Sompart O-120719/1-16APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Suksiri Surachet O-120719/1-17APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Jantachai Suriya O-120719/1-18APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Kwangsri Chakkrapong O-120719/1-19APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Sukkrajang Pichet O-120719/1-21APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Numjun Tanavat O-120719/1-22APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Mikhail Avdeev Nikolaevich Z-160719/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Anton Fadeev PavlovichZ-160719/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Anton Fadeev PavlovichZ-160719/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Anton Fadeev PavlovichZ-160719/1-2-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Anton Fadeev PavlovichZ-160719/1-2-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vitalii Fadeev StepanovichZ-160719/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vitalii Fadeev StepanovichZ-160719/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Cherepkov AnatolievichZ-160719/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Cherepkov AnatolievichZ-160719/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Cherepkov AnatolievichZ-160719/1-4-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Stepan Kumov SergeevichZ-160719/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Stepan Kumov SergeevichZ-160719/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Anatolii Bozheniuk AnatolievichZ-160719/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Anatolii Bozheniuk AnatolievichZ-160719/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Anatolii Bozheniuk AnatolievichZ-160719/1-6-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Mishagin AnatolievichZ-160719/1-7-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Mishagin AnatolievichZ-160719/1-7-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Mishagin AnatolievichZ-160719/1-7-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Mikhail Dombrovskikh VasilievichZ-160719/1-8-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Mikhail Dombrovskikh VasilievichZ-160719/1-8-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Mikhail Dombrovskikh VasilievichZ-160719/1-8-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vladimir Laputin SergeevichZ-160719/1-9-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vladimir Laputin SergeevichZ-160719/1-9-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Andrei Krichko AndreevichZ-160719/1-10-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Andrei Krichko AndreevichZ-160719/1-10-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Andrei Krichko AndreevichZ-160719/1-10-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Sergei Ilin AnatolievichZ-160719/1-11-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Sergei Ilin AnatolievichZ-160719/1-11-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vladimir Pastushak RomanovichZ-160719/1-12-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Vladimir Pastushak RomanovichZ-160719/1-12-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Borodin MikhailovichZ-160719/1-13-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Borodin MikhailovichZ-160719/1-13-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandr Borodin MikhailovichZ-160719/1-13-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Bunyamin Konar O-250719/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Dervis Aytac O-250719/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Faruk Betos O-250719/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Cuma Dur O-250719/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Okan Demirtas O-250719/1-6APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Engin Gulsen O-250719/1-7APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Muhammet Gargili O-250719/1-8APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Giyasettin Kar O-250719/1-9APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Onur Guleryuz O-250719/1-10APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Nihat Yesilova O-250719/1-11APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Hasan Sevimli O-250719/1-12APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Muzaffer Yilmaz O-250719/1-13APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Lito Espeleta O-250719/1-14APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Guillermo Liwag O-250719/1-15APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Edgardo Magnaye O-250719/1-16APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Huseyin Dur Z-090819/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ali Dogan Z-090819/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ali Susal Z-090819/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Fayik Eren Z-090819/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Hasan Gunes Z-090819/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Hasan Kaya Z-090819/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Hasan Kengeralan Z-090819/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Haydar Sayan Z-090819/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Huseyin Pazarcikli Z-090819/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ilyas Sagir Z-090819/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ilyas Bayar Z-090819/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Veysel Yardimci Z-090819/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Hasan Cetinkaya Z-090819/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ahmet Akcam O-200819/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Deniz Cirdi O-200819/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Selahattin Ozbay O-200819/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Vaćeći
Jyothish Srambickal Varghese Z-200819/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Feras Qadan Salem Hassan Z-200819/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Montree Charoenying Z-200819/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Santhosh Erumel Raju Z-200819/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Thomaskutty Francis Z-200819/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Najdan DanilovićZ-020919/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ivan SavićZ-020919/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Najdan DanilovićZ-020919/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Borislav BrankovićZ-020919/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Borislav BrankovićZ-020919/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Borislav BrankovićZ-020919/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Borislav BrankovićZ-020919/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dalibor StanojevićZ-020919/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dalibor StanojevićZ-020919/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Najdan DanilovićZ-020919/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ljubiša BanovićZ-020919/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ljubiša BanovićZ-020919/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ljubiša BanovićZ-020919/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ljubiša BanovićZ-020919/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milan ArsićZ-020919/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milan ArsićZ-020919/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milorad PerovićZ-020919/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Goran PantelićZ-020919/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Miloš IvanićZ-020919/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Predrag MijatovićZ-020919/1-20APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Omanakuttan Sathyan Z-030919/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Abdul Kadar Gulam Driver Z-030919/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Samphao Khaokhai Z-030919/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ekkaphop Sonnarai Z-030919/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Antony Sebastian Z-030919/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Faruk Citlak O-050919/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Piad Wilfredo O-050919/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Hamsad Kallingalakath Pareed O-050919/1-8APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Omanakuttan Sathyan O-050919/1-11APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Haci Ali Kutuku O-050919/1-12APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Osman Sonmez O-050919/1-13APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Tamer Gevrek O-050919/1-14APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Suphakrit Faengsarakham Z-300919/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Santi Saenlao Z-300919/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Kazantsev Denis Yurievich Z-101018/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Kazantsev Denis Yurievich Z-101018/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Mustafa Sari Z-161019/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Anupong PhuakkaewZ-161019/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Atip SuvanaratosotZ-161019/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Abbas SariZ-161019/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Mehmet SariZ-161019/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Mustafa BaykalZ-161019/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Hasan DoganZ-161019/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Cuma DurZ-161019/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Selahattin OzbayZ-161019/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Winai Yokhai Z-291019/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Wanluk Sompart Z-291019/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ersin Yanik Z-011119/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Imam Huseyin Dogan Z-011119/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ismet Goren Z-011119/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Huseyin Ince Z-011119/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Hasan Kaya Z-011119/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Promdee Jamroen Z-011119/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aarif Bhai Abdulrab  Patel Z-011119/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Sasho CrnichinZ-151119/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Darko SmodičZ-151119/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Ivica TokoshZ-151119/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Zoran NikolićZ-301119/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Zoran NikolićZ-301119/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milan PantićZ-301119/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milan PantićZ-301119/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Zlatko RašićZ-301119/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Zlatko RašićZ-301119/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Srđan NikolićZ-301119/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Srđan NikolićZ-301119/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Boža StanojevićZ-301119/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Boža StanojevićZ-301119/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Danijel JevđenijevićZ-301119/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Danijel JevđenijevićZ-301119/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Bojan ŽivojinovićZ-301119/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Bojan ŽivojinovićZ-301119/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Zoran JankovićZ-301119/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Slaviša JovanovićZ-301119/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Zoran JankovićZ-301119/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Nikola SaboZ-031219/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Nenad MijićZ-031219/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Atila ŠpilhaupterZ-031219/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Stojan VukomanovićZ-031219/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Marko StojanovićZ-031219/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Janoš RacZ-031219/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Laslo FabijanZ-031219/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milan StankovićZ-031219/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Nikola VuletićZ-201219/1-1APAVE S02SRPS EN  13067Istekao
Milan RadisavljevićZ-201219/1-2APAVE S02SRPS EN  13067Istekao
Vukoman LugićO-271219/1-1APAVE S06SRPS EN  ISO 14732Važeći
Vukoman LugićO-271219/1-2APAVE S06SRPS EN  ISO 14732Važeći
Vukoman LugićO-271219/1-3APAVE S06SRPS EN  ISO 14732Važeći
Dalibor KočevskiZ-160120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milanko MihajlovićZ-160120/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dušan RadojevićZ-200120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dušan RadojevićZ-200120/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Aleksandar ŠulejićZ-050220/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Draško VolfZ-050220/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dejan DimićZ-050220/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Starhinja SavićZ-050220/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Miloš NikolićZ-050220/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Seyfi DolenZ-180220/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Rajko MaletićZ-200320/1-1PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Marko MicićZ-200320/1-2PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Stefan StankovićZ-200320/1-3PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Nebojša ŠaponjaZ-200320/1-4PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Željko ĆuruvijaZ-200320/1-5PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milorad StančevićZ-200320/1-6PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Rajko MaletićZ-200320/1-7PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Stefan PavlovićZ-200320/1-8PAPAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Milorad StančevićZ-200320/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Nebojša ŠaponjaZ-200320/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Bojan DabižljevićZ-230320/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Gojko Marković Z-230320/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dejan Radić Z-010420/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Dejan Radić Z-010420/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Istekao
Strahinja Savić Z-170620/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Gajić Z-170620/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Gajić Z-170620/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Radivojević Z-170620/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milanče Talijan Z-170620/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Radivojević Z-170620/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Đuro Cvetičanin Z-170620/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević Z-110820/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-110820/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran Ramović  Z-110820/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-110820/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran Ramović  Z-110820/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-110820/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola Miljanović  Z-170820/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Bukovčić  Z-170820/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Vukojević  Z-180820/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Branko Hadnađ  Z-180820/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Marić  Z-280820/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Đorđe Jović  Z-280820/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petar Lukić  Z-280820/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja Savić  Z-280820/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kristian Kalman  Z-280820/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša Antonijević  Z-201020/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Branislav Valent  Z-201020/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petar Lukić  Z-201020/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Strahinja Savić  Z-201020/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Branislav Valent  Z-201020/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-241120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-241120/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Milošević  Z-241120/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boban Milovanović  Z-251120/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Štrkljević  Z-251120/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Žunjić  Z-251120/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša Jakovljević  Z-251120/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Ćurčić  Z-251120/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša Jakovljević  Z-251120/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Žunjič  O-251120/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Dejan Ilić  Z-161220/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Tomić  Z-161220/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Duško Janoušek  Z-161220/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Ivanović  Z-161220/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Mirković  Z-161220/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Danijel Lazarević  Z-161220/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Darko Lazarević  Z-161220/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola Popović  Z-161220/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Veselin Vasović  Z-161220/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Radiša Pavlović  Z-161220/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milenko Popović  Z-161220/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Branko Šakota  Z-161220/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Predrag Stanimirović  Z-161220/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Miljković  Z-161220/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Lazić  Z-161220/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boško Lazić  Z-161220/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Ilić  Z-161220/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Tomić  Z-161220/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Duško Janoušek  Z-161220/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Ivanović  Z-161220/1-20APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Mirković  Z-161220/1-21APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovica Nikolić  O-161220/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Nikola Nikolić  O-161220/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Nemanja Anđelković  O-161220/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Dragan Vidanović  O-161220/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Marko Milošević  O-161220/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Dejan Ilić  O-161220/1-6APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Ivan Dražinac  Z-040121/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-040121/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-040121/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-040121/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kristian Kalman  Z-040121/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-130121/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Dražinac  Z-130121/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Radaković  Z-130121/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Ilić  Z-110221/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša Dobrić  Z-150321/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša Dobrić  Z-150321/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nebojša Dobrić  Z-150321/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Đinović Z-150321/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Đinović Z-150321/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Đinović Z-150321/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slobodan Đinović Z-150321/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić Z-150321/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Siniša Trlaković Z-150321/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Siniša Trlaković Z-150321/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-150321/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-150321/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-150321/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Slaviša Jovanović Z-150321/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Radoje Kragović Z-240321/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Radoje Kragović Z-240321/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Drago Milunović Z-240321/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Drago Milunović Z-240321/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petronije Milenković Z-240321/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petronije Milenković Z-240321/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Marić  Z-010421/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran Sređenović  Z-010421/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Palinkaš  Z-010421/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zoran Vujović  Z-010421/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Stefan Krstić  Z-010421/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dušan Momić  Z-010421/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dejan Trajković  Z-010421/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić  Z-080521/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić  Z-080521/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lazar Misić  Z-080521/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Oketić  Z-140521/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Oketić  Z-140521/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-140521/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-19APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-20APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-21APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-140521/1-22APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan Cmiljanović  Z-140521/1-23APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan Cmiljanović  Z-140521/1-24APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-25APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-26APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Dimčić  Z-140521/1-27APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Dimčić  Z-140521/1-28APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Dimčić  Z-140521/1-29APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić  Z-140521/1-30APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić  Z-140521/1-31APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Savić  Z-140521/1-32APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stojanović  Z-140521/1-33APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stojanović  Z-140521/1-34APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stojanović  Z-140521/1-35APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-36APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-37APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Batinić  Z-140521/1-38APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-39APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-40APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-41APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Milićević  Z-140521/1-42APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-43APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-140521/1-44APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Vojnov  Z-310521/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Vojnov  Z-310521/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Srđan Janjušević  Z-310521/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Gajić  Z-310521/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-310521/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hasan MD  Z-310521/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miroslav Gajić  Z-310521/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Stoiljković  Z-310521/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Žarko Stoiljković  Z-310521/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivan Stojanović  Z-310521/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petko Antić  Z-100621/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petko Antić  Z-100621/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan Živojinović  Z-100621/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Bojan Živojinović  Z-100621/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Jovanović  Z-100621/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Dragan Jovanović  Z-100621/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Danijel Jevđenijević  Z-100621/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Danijel Jevđenijević  Z-100621/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-100621/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Igor Milićević  Z-100621/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miloš Savić  Z-100621/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Miloš Savić  Z-100621/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Šulejić  Z-100621/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Šulejić  Z-100621/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Alamgir Kazi  Z-240621/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Salauddin Kazi  Z-240621/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Boshko Gjoshevski  Z-190721/1-1APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Nenad Ranchikj  Z-190721/1-2APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Nasif Durakovski  Z-190721/1-3APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Nenad Milivojevikj  Z-190721/1-4APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Boshko Gjoshevski  Z-190721/1-5APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Samir Bikikj  Z-190721/1-6APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Ramadan Sadrievski  Z-190721/1-7APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Jovan Stefanov  Z-190721/1-8APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Ivica Tokosh  Z-190721/1-9APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Rade Filipović  Z-040821/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Rade Filipović  Z-040821/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Rade Filipović  Z-040821/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Rade Filipović  Z-040821/1-1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladica Đorđević  Z-040821/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Vladica Đorđević  Z-040821/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stevanović  Z-040821/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stevanović  Z-040821/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milan Stevanović  Z-040821/1-3-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Đorđević  Z-040821/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Marko Đorđević  Z-040821/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Goran Stanković  Z-040821/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Goran Stanković  Z-040821/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ljubiša Veljković  Z-040821/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Toma Joković  Z-040821/2-1APAVE S04SRPS EN ISO 9606-2Važeći
Nikola Stefanović  Z-040821/3-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola Stefanović  Z-040821/3-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Luka Đurić  Z-040821/3-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Luka Đurić  Z-040821/3-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zlatoje Nikolić  Z-040821/3-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nikola Milivojević  Z-040821/3-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Petar Dragaš  O-060821/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći
Zlatomir Pavlović  Z-070821/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Gavrilović  Z-070821/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Aleksandar Stevanović  Z-070821/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Zlatomir Pavlović  Z-070821/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Darko Petrović  Z-070821/2-1APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Nasif Durakovski  Z-070821/2-2APAVE S02SRPS EN ISO 13067Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-170821/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-170821/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-170821/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Irduganov Andrey Irikovich  Z-170821/1-1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Kazantsev Denis Yurievich  Z-170821/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-170821/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-170821/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-170821/1-3-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Latypov Albert Magdanurovich  Z-170821/1-3-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-170821/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-170821/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-170821/1-4-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nugumanov Linar Nurgalievich  Z-170821/1-4-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mollah Sutu  Z-200821/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Mollah Sutu  Z-200821/1-1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Shahab Uddin  Z-200821/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Shahab Uddin  Z-200821/1-2-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Shahab Uddin  Z-200821/1-2-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Shahab Uddin  Z-200821/1-2-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad Gajić  Z-200821/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad Gajić  Z-200821/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Milorad Milićević  Z-200821/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Milosavljević  Z-010921/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Nenad Milosavljević  Z-010921/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Sheikh Zahidullah  Z-010921/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lakhwinder Singh  Z-160921/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Lakhwinder Singh  Z-160921/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jagdeep Singh  Z-160921/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jagdeep Singh  Z-160921/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
MD AL Amin  Z-270921/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
MD AL Amin  Z-270921/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Arif  Z-270921/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Arif  Z-270921/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Shahadat  Z-270921/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Shahadat  Z-270921/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Awolad  Z-270921/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Awolad  Z-270921/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Awolad  Z-270921/1-4-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Awolad  Z-270921/1-4-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hosen Shamim  Z-270921/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hosen Shamim  Z-270921/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hosen Shamim  Z-270921/1-5-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hosen Shamim  Z-270921/1-5-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hosen Shamim  Z-270921/1-5-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Mahabub   Z-270921/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Mahabub   Z-270921/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Mahabub   Z-270921/1-6-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Mahabub   Z-270921/1-6-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Hossain Mahabub   Z-270921/1-6-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Borislav Pališaški  Z-221021/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Ivica Ristić  Z-221021/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći
Jovan Dimčić  Z-101121/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PC/PF ss nb
Jovan Dimčić  Z-101121/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t12 PF ml
Milorad Tomić  Z-101121/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PC/PF ss nb
Milorad Tomić  Z-101121/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t12 PB ml
Dejan Dimić  Z-101121/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 s2 HL-045 ss gb
Draško Volf  Z-101121/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 s2 HL-045 ss gb
Milić Petrović  Z-101121/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PC/PF ss nb
Milić Petrović  Z-101121/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t12 PF ml
Branko Tomašević  Z-101121/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D38 t2,6 HL-045 ss nb
Ilija Jovanović  Z-101121/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D38 t2,6 HL-045 ss nb
Anđelko Jovčeski  Z-210122/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 P/T FW FM1 B t15/18 PB sl
Ljubinka Stevanović  Z-210122/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PC/PF ss nb
Ljubinka Stevanović  Z-210122/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t12 PF sl
Luka Tejić  Z-210122/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D104 t2 HL-045 ss gb
Nemanja Tanasković  Z-210122/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D104 t2 HL-045 ss gb
Žika Drašković  Z-210122/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D104 t2 HL-045 ss gb
Saša Bursać  Z-210122/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 P BW FM1 P t12 PE ss mb
Saša Bursać  Z-210122/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 P FW FM1 P t10 PD ml
Saša Bursać  Z-210122/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t10 PD ml
Tomislav Gojković  Z-210122/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 P BW FM1 P t12 PE ss mb
Tomislav Gojković  Z-210122/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 P FW FM1 P t10 PD ml
Tomislav Gojković  Z-210122/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t10 PD ml
Zoran Ramović  O-080222/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći121 poluautomatsko PA ml
Jagdeep Singh  O-080222/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći121 poluautomatsko PA ml
Igor Joković  O-080222/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći15/141 automatsko ml
Igor Joković  O-080222/1-4APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći15/141 automatsko ml
Igor Joković  O-080222/1-5APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći15 automatsko ml
Milan Doknić  O-080222/1-6APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći15/141 automatsko ml
Milan Doknić  O-080222/1-7APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći15/141 automatsko mll
Milan Doknić  O-080222/1-8APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći15 automatsko sl
Marko Milošević  O-080222/1-9APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći121 poluautomatsko PA ml
Gagandeep Singh   Z-020322/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći131 P FW FM5 S t5 PF ml
Jagdeep Singh   Z-020322/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM5 S D42,4 t4/5 PH ml
Lakhwinder Singh  Z-020322/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM3 S D48,3 t6,3/5 PH ml
Jagdeep Singh  Z-020322/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM3 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Gagandeep Singh  Z-020322/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM3 S D48,3 t6 HL-045 ss nb
Lakhwinder Singh  Z-020322/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t3 HL-045 ss gb
Jagdeep Singh  Z-020322/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D42,4 t5 HL-045 ss gb
Gagandeep Singh  Z-020322/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141/131 P BW FM5 S t3/7 PF ss nb
Ninoslav Lukovnjak  Z-110322/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t10 PF ss nb
Ninoslav Lukovnjak  Z-110322/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t10 PF ml
Stefan Radošević  Z-110322/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t5 PB sl
Zdravko Ranđić  Z-110322/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 R t5 PF sl
Živojin Janković  Z-110322/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D104 t2 H-L045 ss gb
Živojin Janković  Z-110322/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T/P FW FM5 S D21,3 t2/3 PB sl
Živojin Janković  Z-110322/1-5-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t2 H-L045 ss gb
Dragan Stevović  Z-110322/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D104 t2 H-L045 ss gb
Dragan Stevović  Z-110322/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T/P FW FM5 S D21,3 t2/3 PB sl
Dragan Stevović  Z-110322/1-6-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t2 H-L045 ss gb
Laza Fan  Z-110322/1-7-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D104 t2 H-L045 ss gb
Laza Fan  Z-110322/1-7-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T/P FW FM5 S D21,3 t2/3 PB sl
Laza Fan  Z-110322/1-7-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t2 H-L045 ss gb
Ratko Đurić  Z-110322/1-8-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D104 t2 H-L045 ss gb
Ratko Đurić  Z-110322/1-8-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T/P FW FM5 S D21,3 t2/3 PB sl
Ratko Đurić  Z-110322/1-8-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t2 H-L045 ss gb
Ratko Đurić  Z-110322/1-9-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D104 t2 H-L045 ss gb
Ratko Đurić  Z-110322/1-9-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T/P FW FM5 S D21,3 t2/3 PB sl
Aleksandar Matić  Z-110322/1-9-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t2 H-L045 ss gb
Slaviša Jovanović  Z-130422/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PC/PF ss nb
Slaviša Jovanović  Z-130422/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t12 PD ml
Miroslav Pekić  Z-130422/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PC/PF ss nb
Miroslav Pekić  Z-130422/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t12 PD ml
Marko Radivojević  Z-130422/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PC/PF ss nb
Marko Radivojević  Z-130422/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t12 PD ml
Milan Arsić  Z-130422/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PC/PF ss nb
Milan Arsić  Z-130422/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t12 PD ml
Strahinja Savić  Z-130422/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PC/PF ss nb
Strahinja Savić  Z-130422/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t12 PD ml
Miloš Ivanić  Z-130422/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D33,7 t2 H-L045 ss gb
Miloš Ivanić  Z-130422/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D33,7 t2,6 H-L045 ss gb
Predrag Mijatović  Z-130422/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D33,7 t2 H-L045 ss gb
Đorđe Jović  Z-130422/1-8-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D33,7 t2 H-L045 ss gb
Đorđe Jović  Z-130422/1-8-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D60,3 t3 H-L045 ss gb
Đorđe Jović  Z-130422/1-8-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D33,7 t2,6 H-L045 ss gb
Stefan Krstić  Z-130422/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D33,7 t2 H-L045 ss gb
Dragan Stevović  Z-130422/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D60,3 t3 H-L045 ss gb
Dragan Stevović  Z-130422/1-10-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D33,7 t2,6 H-L045 ss gb
Aleksandar Matić  Z-130422/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D60,3 t3 H-L045 ss gb
Aleksandar Matić  Z-130422/1-11-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D33,7 t2,6 H-L045 ss gb
Stefan Miljković  Z-090522/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 T BW FM1 M D323,9 s2 PC/PH ss nb
Stefan Miljković  Z-090522/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 T BW FM1 M D323,9 s2 PC/PJ ss nb
Miloš Mijatović  Z-090522/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 T BW FM1 M D323,9 s2 PC/PH ss nb
Miloš Mijatović  Z-090522/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 T BW FM1 M D323,9 s2 PC/PJ ss nb
Nikola Damnjanović  Z-090522/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 T BW FM1 M D323,9 s2 PC/PH ss nb
Nikola Damnjanović  Z-090522/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 T BW FM1 M D323,9 s2 PC/PJ ss nb
Stefan Miljković  O-090522/1-1APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći136 poluautomatsko PH ml
Miloš Mijatović  O-090522/1-2APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći136 poluautomatsko PH ml
Nikola Damnjanović  O-090522/1-3APAVE S06SRPS EN ISO 14732Važeći136 poluautomatsko PH ml
Marko Milošević  Z-100522/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PF ss nb
Marko Milošević  Z-100522/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PC ss nb
Marko Milošević  Z-100522/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t5 PF sl
Marko Antić  Z-100522/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t5 PB sl
Milan Marić  Z-210622/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141/111 T BW FM1 S/B D194 t12 H-L045 ss nb
Milan Marić  Z-210622/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T/P FW FM1 B D194 t12/12 PH ml
Ljubiša Milovanović  Z-210622/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141/111 T BW FM1 S/B D194 t12 H-L045 ss nb
Ljubiša Milovanović  Z-210622/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T/P FW FM1 B D194 t12/12 PH ml
Zlatan Šumanac  Z-210622/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141/111 T BW FM1 S/B D194 t12 H-L045 ss nb
Zlatan Šumanac  Z-210622/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T/P FW FM1 B D194 t12/12 PH ml
Marko Čanić  Z-210622/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141/111 T BW FM1 S/B D194 t12 H-L045 ss nb
Marko Čanić  Z-210622/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T/P FW FM1 B D194 t12/12 PH ml
Marko Radošević  Z-210622/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141/111 T BW FM1 S/B D194 t12 H-L045 ss nb
Marko Radošević  Z-210622/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T/P FW FM1 B D194 t12/12 PH ml
Predrag Stamenić  Z-210622/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141/111 T BW FM1 S/B D194 t12 H-L045 ss nb
Predrag Stamenić  Z-210622/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T/P FW FM1 B D194 t12/12 PH ml
Nebojša Antonijević  Z-210622/1-7-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 B D194 t12 H-L045 ss nb
Nebojša Antonijević  Z-210622/1-7-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 B D194 t12/12 PH ml
Dejan Lukić  Z-210622/1-8-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 B D194 t12 H-L045 ss nb
Dejan Lukić  Z-210622/1-8-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 B D194 t12/12 PH ml
Zoran Nikolić  Z-210622/1-9-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PC/PF ss nb
Zoran Nikolić  Z-210622/1-9-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t12 PB ml
Filip Batinić  Z-210622/1-10-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PC/PF ss nb
Filip Batinić  Z-210622/1-10-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P FW FM1 S t12 PB ml
Miroslav Mitić  Z-210622/1-11-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PC/PF ss nb
Miroslav Mitić  Z-210622/1-11-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t12 PD ml
Nikola Stambolić  Z-210622/1-12-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PC/PF ss nb
Nikola Stambolić  Z-210622/1-12-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t12 PD ml
Miloš Ivanić  Z-010722/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM5 S D26,9 t4/20 PH ml
Miloš Ivanić  Z-010722/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM5 S D26,9 t4/20 PH ml
Vladimir Udovičić  Z-080722/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PA ss nb
Vladimir Udovičić  Z-080722/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM5 S t12 PA ss nb
Aleksandar Tucović  Z-080722/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t12 PA ss nb
Aleksandar Tucović  Z-080722/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM5 S t12 PA ss nb
Radoje Mitrović  Z-080722/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PA ss nb
Goran Milićević  Z-080722/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM5 R D21,3 t2,6/5 PB sl
Radoje Mitrović  Z-080722/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM5 R t12 PA ss nb
Nenad Marić  Z-200722/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141/111 T BW FM1 S/B D127 t12,1 HL-045 ss nb
Nenad Marić  Z-200722/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D33,7 t3,6 HL-045 ss nb
Nenad Marić  Z-200722/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t3,62 HL-045 ss nb
Tomislav Drinić  Z-250722/1-1APAVE S02SRPS EN ISO 13067VažećiP II SDR11 Dn110
Živica Petrušić  Z-250722/1-2APAVE S02SRPS EN ISO 13067VažećiP II SDR11 Dn110
Dalibor Stanojević  Z-010922/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 B D88,9 t11,13/10 PH ml
Dalibor Stanojević  Z-010922/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PC/PF ss nb
Najdan Danilović  Z-010922/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 B D88,9 t11,13/10 PH ml
Najdan Danilović  Z-010922/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t12 PC/PF ss nb
Ivan Marković  Z-071022/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Mihajlo Stojković  Z-071022/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Srđan Miletić  Z-071022/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Saša Strahinović  Z-071022/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Ivica Milanov  Z-071022/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Igor Gašpar  Z-071022/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t14 PF ss nb
Danijel Jocić  Z-071022/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Miloš Đorđević  Z-071022/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t14 PF ss nb
Zoran Jovanović  Z-071022/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t14 PF ss nb
Slađan Bogdanović  Z-071022/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t14 PF ss nb
Branko Ploj  Z-071022/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t14 PF ss nb
Vladan Stanojević  Z-071022/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t14 PF ss nb
Ivan Batinić  Z-101122/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2 HL-045 ss nb
Ivan Batinić  Z-101122/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D88,9 t3,2 HL-045 ss nb
Miroslav Gajić  Z-101122/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2 HL-045 ss nb
Miroslav Gajić  Z-101122/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D88,9 t3,2 HL-045 ss nb
Dimitrije Mrđen   Z-101122/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D48,3 t3,68 PH ss nb rw
Dimitrije Mrđen   Z-101122/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 B D88,9 t3,2 PH ss nb
Branislav Paunović  Z-151222/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P BW FM1 S t2 PA ss nb
Branislav Paunović  Z-151222/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t10 PF ss nb
Branislav Paunović  Z-151222/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t10 PA ss nb
Ivan Kitić  Z-151222/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P BW FM1 S t2 PA ss nb
Ivan Kitić  Z-151222/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 P BW FM1 S t10 PA ss mb
Dragan Opančina  Z-151222/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t10 PF ss nb
Dragan Opančina  Z-151222/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći136 P BW FM1 S t10 PA ss mb
Saša Radojković  Z-151222/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t2,6 PH ss gb
Božidar Filipovac  Z-151222/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t6,02 PJ ss nb
Jovan Ninković  Z-151222/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t6,02 PJ ss nb
Stevan Stanković  Z-151222/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t6,02 PJ ss nb
Nenad Filipovac  Z-151222/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t6,02 PJ ss nb
Tomislav Drinić  Z-151222/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t6,02 PJ ss nb
Aleksandar Bošnjakov  Z-151222/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t6,02 PJ ss nb
Nikola Miljanović  Z-231222/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći135 P BW FM1 S t10 PC/PF ss nb
Zoran Kopitić  Z-100123/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t3,6 PJ ss nb
Milojko Spasenović  Z-100123/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t3,6 PJ ss nb
Milojko Spasenović  Z-100123/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t10 PB ml
Miloš Jovanović  Z-100123/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D114,3 t3,6 PJ ss nb
Slobodan Dimitrijević  Z-100123/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 R/B D114,3 t3,6 PH ss nb
Radmil Joković  Z-100123/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 R/B D114,3 t3,6 PH ss nb
Dragan Oketić  Z-120123/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D26,9 t1,6 HL-045 ss gb
Dragan Oketić  Z-120123/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D219,1 t1,6 HL-045 ss gb
Draško Volf  Z-120123/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D26,9 t1,6 HL-045 ss gb
Aleksandar Petković  Z-170123/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D60,3 t2,9 PH ss nb rw
Vladimir Milojković  Z-170123/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D60,3 t2,9 PH ss nb rw
Miloš Jovanović  Z-170123/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D21,3 t2,3 PH ss nb rw
Igor Živić  Z-170123/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D21,3 t2,3 PH ss nb rw
Nemanja Načić  Z-170123/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D21,3 t2,3 PH ss nb rw
Aleksandar Petković  Z-170123/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D21,3 t2,3 PH ss nb rw
Vladimir Milojković  Z-170123/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D21,3 t2,3 PH ss nb rw
Miloš Jovanović  Z-010223/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 P/T FW FM1 S D48,3 t2,6/3 PB ml rw
Igor Živić  Z-010223/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 P/T FW FM1 S D48,3 t2,6/3 PB ml rw
Nemanja Načić  Z-010223/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 P/T FW FM1 S D48,3 t2,6/3 PB ml rw
Aleksandar Petković  Z-010223/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 P/T FW FM1 S D48,3 t2,6/3 PB ml rw
Vladimir Milojković  Z-010223/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 P/T FW FM1 S D48,3 t2,6/3 PB ml rw
Miloš Jovanović  Z-010223/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D60,3 t2,9 PH ss nb rw
Igor Živić  Z-010223/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D60,3 t2,9 PH ss nb rw
Nemanja Načić  Z-010223/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći311 T BW FM1 S D60,3 t2,9 PH ss nb rw
Mihajlo Stojković  Z-020223/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Saša Strahinović  Z-020223/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Ivica Milanov  Z-020223/1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D48,3 t2,6 JL-045 ss nb
Marko Radošević  Z-020223/1-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t5 HL-045 ss gb
Aleksandar Šulejić  Z-020223/1-5APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t5 HL-045 ss gb
Aleksandar Šulejić  Z-020223/1-6APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D60,3 t5,54 HL-045 ss nb
Aleksandar Šulejić  Z-020223/1-7APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t1,6 HL-045 ss gb
Marko Radošević  Z-020223/1-8APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t1,6 HL-045 ss gb
Ivan Batinić  Z-020223/1-9APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t5 HL-045 ss gb
Ivan Batinić  Z-020223/1-10APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t1,6 HL-045 ss gb
Dejan Dimić  Z-020223/1-11APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t5 HL-045 ss gb
Vladimir Mijatović  Z-020223/1-12APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t5 HL-045 ss gb
Vladimir Mijatović  Z-020223/1-13APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t1,6 HL-045 ss gb
Strahinja Savić  Z-020223/1-14APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t5 HL-045 ss gb
Strahinja Savić  Z-020223/1-15APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t1,6 HL-045 ss gb
Milorad Gajić  Z-020223/1-16APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t2,6 HL-045 ss gb
Strahinja Savić  Z-020223/1-17APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Strahinja Savić  Z-020223/1-18APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t3,2 HL-045 ss nb
Marko Micić  Z-080323/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D273 t6,3 PF/PG ss nb
Marko Micić  Z-080323/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 C D273 t6,3/10 PF/PG ml
Stefan Stanković  Z-080323/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D273 t6,3 PF/PG ss nb
Stefan Stanković  Z-080323/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 C D273 t6,3/10 PF/PG ml
Željko Ćuruvija  Z-080323/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D88,9 t3,6 PF/PG ss nb
Željko Ćuruvija  Z-080323/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 C D88,9 t3,6/10 PF/PG ml
Nebojša Šaponja  Z-080323/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D88,9 t3,6 PF/PG ss nb
Nebojša Šaponja  Z-080323/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 C D88,9 t3,6/10 PF/PG ml
Ivan Stojilković  Z-080323/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D88,9 t3,6 PF/PG ss nb
Ivan Stojilković  Z-080323/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 C D88,9 t3,6/10 PF/PG ml
Ivan Stojanović  Z-080323/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 T BW FM1 C D88,9 t3,6 PF/PG ss nb
Ivan Stojanović  Z-080323/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 C D88,9 t3,6/10 PF/PG ml
Ivan Stojanović  Z-080323/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P/T FW FM1 C D88,9 t3,6/10 PF/PG ml
Zoran Kopitić  Z-240323/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t10 PB ml
Miloš Jovanović  Z-240323/1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t10 PB ml
Stefan Kuzmanović  Z-240323/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t10 PF ml
Stefan Kuzmanović  Z-240323/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t10 PF ss nb
Jovan Milošević  Z-240323/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P FW FM1 B t10 PF ml
Jovan Milošević  Z-240323/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći111 P BW FM1 B t10 PF ss nb
Predrag Mijatović  Z-310323/1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D60,3 t5,54 HL-045 ss nb
Dragan Stevović  Z-020523/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Dragan Stevović  Z-020523/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Dragan Stevović  Z-020523/1-1-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM1 S D73 t5,16/5 PH ml
Nenad Bukovčić  Z-020523/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Nenad Bukovčić  Z-020523/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Marko Nikolić  Z-020523/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Marko Nikolić  Z-020523/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Aleksandar Matić  Z-020523/1-4-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Aleksandar Matić  Z-020523/1-4-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Aleksandar Palinkaš  Z-020523/1-5-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Aleksandar Palinkaš  Z-020523/1-5-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Žika Drašković  Z-020523/1-6-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Žika Drašković  Z-020523/1-6-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Nemanja Tanasković  Z-020523/1-7-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Nemanja Tanasković  Z-020523/1-7-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Nemanja Tanasković  Z-020523/1-7-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM1 S D73 t5,16/5 PH ml
Nedeljko Babić  Z-020523/1-8-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Nedeljko Babić  Z-020523/1-8-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Dušan Babić  Z-020523/1-9-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Dušan Babić  Z-020523/1-9-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Nenad Marić  Z-020523/1-10-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Nenad Marić  Z-020523/1-10-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Nenad Marić  Z-020523/1-10-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM1 S D73 t5,16/5 PH ml
Miloš Ivanić  Z-020523/1-11-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Miloš Ivanić  Z-020523/1-11-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Miloš Ivanić  Z-020523/1-11-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM1 S D73 t5,16/5 PH ml
Predrag Mijatović  Z-020523/1-12-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Predrag Mijatović  Z-020523/1-12-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Dejan Cigler  Z-020523/1-13-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Dejan Cigler  Z-020523/1-13-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Dejan Cigler  Z-020523/1-13-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 P/T FW FM1 S D73 t5,16/5 PH ml
Živko Bajić  Z-020523/1-14-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Živko Bajić  Z-020523/1-14-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Nenad Medančić  Z-020523/1-15-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Nenad Medančić  Z-020523/1-15-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Nedeljko Bešević  Z-020523/1-16-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Nedeljko Bešević  Z-020523/1-16-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Milorad Božić  Z-020523/1-17-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Milorad Božić  Z-020523/1-17-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D73 t5,16 HL-045 ss nb
Vladimir Mijatović  Z-100523/1-1-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Vladimir Mijatović  Z-100523/1-1-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D88,9 t3,2 HL-045 ss nb
Aleksandar Đurković  Z-100523/1-2-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t5 HL-045 ss gb
Aleksandar Đurković  Z-100523/1-2-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t1,6 HL-045 ss gb
Nikola Obradović  Z-100523/1-3-1APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D21,3 t2,6 HL-045 ss nb
Nikola Obradović  Z-100523/1-3-2APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM1 S D88,9 t3,2 HL-045 ss nb
Nikola Obradović  Z-100523/1-3-3APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D88,9 t5 HL-045 ss gb
Nikola Obradović  Z-100523/1-3-4APAVE S03SRPS EN ISO 9606-1Važeći141 T BW FM5 S D21,3 t1,6 HL-045 ss gb
Živojin Janković  Z-120523/1-1APAVE S04SRPS EN ISO 9606-2Važeći141 P BW 22 S t3 PA ss nb

Lemioci

 Ime i prezimeBroj sertifikataŠema sertifikacijeReferentni standardStatus sertifikataOznaka
 Slobodan Janković L-250416/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Slaviša Mijajlović L-250416/1-2 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Miodrag Samardžić L-100317/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Goran Mladenović L-100317/1-2 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Dragan Đorđević L-100317/1-3 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
 Aleksandar Jelić L-240418/1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Istekao
Miodrag SamardžićL-120220/1-1P APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći
Goran MladenovićL-120220/1-2P APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći
Dragan ĐorđevićL-120220/1-3P APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći
Aleksandar PejićL-270820/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći
Saša Stoilkovski L-110322/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći912 T O D Ag303 FF t0,9 D35 L4 VD
Petar GalambošL-050123/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći912 T O D Ag306 FF t0,9 D35 L5 VD
Dragan ĐorđevićL-060223/1-1 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći912 T O D Ag306 FF t0,9 D35 L5 VD
Miodrag SamardžićL-060223/1-2 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći912 T O D Ag306 FF t0,9 D35 L5 VD
Stefan ĐorđevićL-060223/1-3 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći912 T O D Ag306 FF t0,9 D35 L5 VD
Goran MladenovićL-060223/1-4 APAVE S08SRPS EN ISO 13585Važeći912 T O D Ag306 FF t0,9 D35 L5 VD

Montažeri spojnica

 Ime i prezimeBroj sertifikataŠema sertifikacijeReferentni standardStatus sertifikataOznaka
 Željko Ćuruvija S-040515/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Milorad Stančević S-040515/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Aleksandar Đurđulov S-040615/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Stanko Antić S-040615/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Goran Govedarica S-080715/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Duško Magda S-080715/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Predrag Mitrović S-080715/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Mlađan Papić S-080715/1-4 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Vojkan Mladenović S-220916/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Slaviša Babić S-220916/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Saša Sekulić S-220916/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Radoš Gligorić S-080416/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Predrag Dukić S-080416/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Slaviša Mijajlović S-080416/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Radojle Šekeljić S-080416/1-4 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Miroslav Stanković S-080416/1-6 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Milić Basara S-080416/1-7 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Milenko Gačić S-080416/1-8 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Marko Ječmenica S-240317/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Ivan Radenković S-240317/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Mileta Radovanović S-280417/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Predrag Teofilović S-280417/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Željko Ćuruvija S-280417/1-3R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Milorad Stančević S-280417/1-4R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Stanko Antić S-080617/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Aleksandar Đurđulov S-080617/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Tomislav Drinić S-080617/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Živica Petrušić S-080617/1-4 APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Mlađan Papić S-070817/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Predrag Mitrović S-070817/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Milorad Živković S-070817/1-3 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Marinko Marić S-061017/1-1 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Marko Nikolić S-061017/1-2 APAVE S05 SRPS EN 489Istekao
 Slaviša Mijajlović S-190518/1-1R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Radojle Šekeljić S-190518/1-2R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
 Miroslav Stanković S-190518/1-3R APAVE S05 SRPS EN 489 Istekao
Marko Ječmenica S-220319/1-1RAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Ivan Radenković S-220319/1-2RAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Željko Ćuruvija S-220319/1-3PAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Milorad Stančević S-220319/1-4PAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Stanko Antić S-220319/1-5PAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
Aleksandar Đurđulov S-220319/1-6PAPAVE S05SRPS EN 489Istekao
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment