Trening centar kompanije Apave VerTech je posebno usmeren na sledeće procese :

  • NDT (Ispitivanje bez razaranja)
  • Slepa proba (Blind test)
  • Zavarivanje

Stečene kvalifikacije su namenjene operaterima u gore pomenutim procesima, tehničarima, inspektorima. Pružamo obuke u skladu sa zahtevima klijenata, a tip obuke zavisi od iskustva polaznikai njihovih ostalih kvalifikacija. Obuka je koncipirana tako da privuče ono osoblje koje želi da svojim radom i znanjem doprinese celokupnom uspehu u ovoj industriji. Programi obuke se temelje na interaktivnom okruženju za učenje koje može da premaši industrijske potrebe, što podstiče polaznike da postanu lideri u jednoj, više ili čak svim metodama bez razaranja, a tako i u oblasti zavarivanja.
Polaznici će steći praktične veštine i znanja u našim ispitnim prostorijama i učionicama. Naši predavači su visoko obrazovani stručnjaci, sa dugogodišnjim iskustvom, spremni za praktične diskusije i saradnju tokom obuke. Tokom obuke polaznicima je na raspolaganju veoma moderna oprema, kao i inspekcijski setovi i uzorci.

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment