Metoda ispitivanja magnetnim česticama je metoda ispitivanja materijala bez razaranja kojom se otkrivaju površinske i podpovršinske nepravilnosti u feromagnetnim materijalima.

Primenjuje se u industriji kod:

prijemne kontrole

završne kontrole proizvoda

kontrole kvaliteta u toku esksploatacije, održavanja i remonta.

Glavno područje primene metode ispitivanja magnetnim česticama je kod ispitivanja poluproizvoda, međutim ispitivanja magnetskim česticama se koristi i kod preventivnog održavanja: vratila, ramova, nsoača, zamajaca, kuka, lopatica turbina i sl.

 

Polaznici će tokom teoretske i praktične obuke, koja je kreirana prema ISO 9712:2012, biti upoznati sa:

fizičkim principima metode

poznavanje proizovda i mogućnosti metode

poznavanje opreme i način korišćenja opreme

međunarodnim relevantnim standardima vezanim za ispitivanje magnetnim česticama

izradom neophodne dokumentacije

ispitivanjem tečnim magnetnim česticama

ocenjivanje i kreiranje izveštaja

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment