Metoda ultrazvučnog ispitivanja debljine (UTT; ultrasonic thickness testing) je metoda ispitivanja bez razaranja koja nam omogućava da korišćenjem osobina ultrazvuka merimo debljinu metalnih i nemetalnih materijala. Ispitivanje ultrazvukom se zasniva na prostiranju ultrazvučnih talasa kroz predmet ispitivanja i njihovoj detekciji. U metodi UTT debljina dela ili sklopa određuje se preciznim merenjem vremena koje je potrebno da kratki ultrazvuční impuls, stvoren u pretvaraču prođe kroz materijal jednom, dva ili više puta. Debljina materijala izračunava se množenjem poznate brzine zvuka za dati materijal, sa vremenom prolaska, a dobijeni broj se deli sa brojem prolazaka impulsa kroz zid materijala.

Polaznici će tokom teoretske i praktične obuke, koja je kreirana prema ISO 9712:2012, biti upoznati sa:

 • fizičkim principima metode i mogućnostima metode
 • poznavanje opreme, način korišćenja i kalibracije opreme
 • međunarodnim relevantnim standardima vezanim za merenjem debljine ultrazvučnom metodom ispitivanja
 • izradom neophodne dokumentacije
 • izvođenjem ispitivanja
 • interpretacijom dobijenih rezultata
 • kreiranjem izveštaja

Praktična i teoretska obuka obuhvata tehnološke sektore:

 • odlivke
 • zavarene spojeve
 • otkivke
 • cevi i cevovode, uključujući i trake za izradu šavnih cevi
 • proizvode oblikovanja
 • opreme pod pritiskom
NDT ispitivanje – UTT obuka
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment