Vizuelno ispitivanje predstavlja najstariju i najcescu metodu za ispitivanje materijala bez razaranja. Glavne odlike ove metode su da je jednostavna, lako se izvodi i spada u relativno jeftine metode. Program obuke i materijal za obuku su kreirani prema zahtevima standarda ISO 9712:2012.

Ova metoda se zasniva na posmatranju povrsinskih delova proizvoda i ispitivanih uzoraka radi otkrivanja i analiziranja nepravilnosti, kao i izvodjenje merodavnih zakljucaka. Sprovodi se u odgovarajucoj fazi proizvodnog procesa ili prethodi isporuci tretiranog objekta.

Polaznici ce tokom obuke biti upoznati sa:

fizickim principima metode

poznavanje proizvoda i mogucnosti sprovodjenja metode

poznavanje opreme i nacin koriscenja opreme

medjunarodnim relevantnim standardima vezanim za metodu vizuelnog ispitivanja

izradom neophodne dokumentacije

prakticnim ispitivanjem uzoraka

ocenjivanje i kreiranje izvestaja

Prakticna i teoretska obuka obuhvata tehnoloske sektore:

odlivke

zavarene spojeve

otkivke

cevi i cevovode, ukljucujuci i trake za izradu savnih cevi

proizvode oblikovanja

opremu pod pritiskom

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment