Ako se uzme u obzir da se više od 70% proizvodnje čelika prerađuje zavarivanjem, sasvim je za logično i da je u celom svetu izuzetno velika potražnja za zavarivačima. Sve veći broj ljudi odlučuje se da završi obuku za zavarivanje, te na taj način stekne sertifikat, koji je međunarodno priznat. Upravo tako će mnogi lakše pronaći posao, sa kojim mogu da zarade pristojnu sumu novca na mesečnom nivou.

APAVE VERTECH nudi svim polaznicima kvalitetnu obuku i osposobljavanje za zavarivače. Ukoliko želite da postanete dobar zavarivač, pored veštine koju ćete steći kroz praksu i uvežbavanje, neophodno je da steknete i teorijska znanja bez kojih je nemoguće obavljati ovaj posao.

Naša obuka za zavarivanje će vas uvesti u principe rada, parametar, režima i tehniku izvođenja odabranog postupka zavarivanja. Stećićete znanja o osnovnim i dodatnim materijalima zavarljivosti, bezbednom i sigurnom radu, položajima zavarivanja i mnogo drugih neophodnih tematskih celina.

 

Prva obuka varioca koju smo sproveli, bila je u saranji sa kompanijom Vojvodina Metal Cluster, u okviru projekta Innovation and Technology center for Metal Industry.

Obuku zavarivača je pohadjalo 10 polaznika.

Na samom početku obuke za zavarivanje i sertifikacije zavarivača održan je zajednički sastanak sa vlasnicima/predstavnicima preduzeća/firmi čiji zaposleni su polaznici obuke i predstavnicima firme APAVE VerTech d.o.o. iz Beograda koja realizuje obuku, gde su su predstavnici upoznati sa timom koji učestvuje u realizaciji obuke, delatnostima firme i aktivnostima trening centra. Zatim su budući zavarivači sprovedeni u namenski uređenu i savremeno opremljenu radionicu sa aparatima za zavarivanje poslednje generacije (Kemppi i Esab) gde su upoznati sa vrhunskim instruktorima koji su specijalizovani za pojedine postupke zavarivanja (REL, MAG, TIG).

Nakon toga su polaznici odslušali predavanje Bezbednost i zaštita na radu gde su upoznati sa primenom mera i sredstvima zaštite na radu, kao i koji su faktori i opasnosti na radnom mestu zavarivača. Polaznici su zatim, u radionici, pristupili praktičnom delu obuke. Instruktori zavarivanja za REL (111 postupak), MAG (135 postupak) i TIG (141 postupak) su, nakon objašnjavanja uloge i značaja poslova zavarivača u metalskoj industriji, pristupili radu sa polaznicima na uspostavljanju i održavanju luka u vidu demonstracije, a zatim su polaznici pristupili praktičnom radu sa instruktorima.

Nastavak obuke zavarivača se bazirao na ponavljanju demonstriranih operacija od strane instruktora prilikom rukovanja aparatima za zavarivanje postupcima REL, MAG i TIG, korišćenjem dodatnog materijala i određenih tehnika zavarivanja. Nakon toga je svaki od polaznika je uz nadzor instruktora vežbao na uzorcima pokazane tehnike.

Usledio je praktični deo obuke sa instruktorima u radionici- zavarivanje sučeonih spojeva, a posle toga i teorijska nastava koja je uključila osnovne pojmove u zavarivanju (obeležavanje zavarenih spojeva, vrste i oblici šavova, položaji u zavarivanju), kao i kratak osvrt na istoriju i razvoj postupaka zavarivanja.

Najviše vremena obuke zavarivača je posvećeno praktičnom delu obuke gde su polaznici nakon svake demonstarije instruktora zavarivanja, pristupali samostalnom vežbanju, uz nadzor instruktora. Instruktori zavarivanja su demonstrirali:

  • različite položaje zavarivanja na sučeonim pločama za zavarivanje, kao i na ugaonim spojevima;
  • uspostavljanje luka za sva tri postupka (111/ 141/ 135) zavarivanja sučeonim pločama za zavarivanje, kao i na ugaonim spojevima;
  • uspostavljanje luka kao i kontinualno zavarivanje dužine 200 mm za sva tri postupka (111/ 141/ 135) zavarivanja sučeonim pločama za zavarivanje, tehnikama s leva na desno (PA), s desna na levo (PC) i od dole prema gore (PF).

Teorijski deo obuke varioca je takođe veoma važan. Tokom obuke zavarivača, a uporedo sa praktičnim delom, održana je teorijska nastava na temu REL (111) postupka, MAG (135) postupka i na temu TIG (141) postupka.

Nekon ovoga, polaznici obuke zavarivača su prisustvovali teorijskoj nastavi na temu kvalifikacije zavarivača prema standardu SRPS EN ISO 9606 -1.

Pred sam kraj obuke za zavarivače polaznici su imali završne smernice pred proveru usvojenog znanja i praktične osposobljenosti polaznika, i zatim su pristupili vežbanju zavarivanja u odnosu na odabrani postupak za obuku i sertifikaciju.

Poslednjeg dana obuke je obavljena sertifikacija zavarivača.

 

Ko može da se prijavi za obuku i polaganje ispita za zavarivanje?

Isključivo oni kandidati koji u momentu prijavljivanja imaju najmanje 18 godina, te su prema važećim zakonima Republike Srbije punoletni, imaju pravo da se prijave za obuku i polaganje ovog ispita.

Još jedan vrlo bitan uslov koji je u obavezi da ispuni svaki kandidat koji želi da polaže ovaj ispit kako bi stekao međunarodno priznat sertifikat podrazumeva da poseduje veštinu i znanje u zavarivanju za postupak koji polaže. A upravo obuka koju organizuje APAVE VERTECH obezbeđuje potrebnu veštinu i znanje za uspešno polaganje ispita.

Prijava:


    copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment