Ako se uzme u obzir da se više od 70% proizvodnje čelika prerađuje zavarivanjem, sasvim je za logično i da je u celom svetu izuzetno velika potražnja za zavarivačima. Sve veći broj ljudi odlučuje se da završi obuku za zavarivanje, te na taj način stekne sertifikat, koji je međunarodno priznat. Upravo tako će mnogi lakše pronaći posao, sa kojim mogu da zarade pristojnu sumu novca na mesečnom nivou.

APAVE VERTECH nudi svim polaznicima kvalitetnu obuku i osposobljavanje za zavarivače. Ukoliko želite da postanete dobar zavarivač, pored veštine koju ćete steći kroz praksu i uvežbavanje, neophodno je da steknete i teorijska znanja bez kojih je nemoguće obavljati ovaj posao.

Naša obuka za zavarivanje će vas uvesti u principe rada, parametar, režima i tehniku izvođenja odabranog postupka zavarivanja. Stećićete znanja o osnovnim i dodatnim materijalima zavarljivosti, bezbednom i sigurnom radu, položajima zavarivanja i mnogo drugih neophodnih tematskih celina.

Ko može da se prijavi za obuku i polaganje ispita za zavarivanje?

Isključivo oni kandidati koji u momentu prijavljivanja imaju najmanje 18 godina, te su prema važećim zakonima Republike Srbije punoletni, imaju pravo da se prijave za obuku i polaganje ovog ispita.

Još jedan vrlo bitan uslov koji je u obavezi da ispuni svaki kandidat koji želi da polaže ovaj ispit kako bi stekao međunarodno priznat sertifikat podrazumeva da poseduje veštinu i znanje u zavarivanju za postupak koji polaže. A upravo obuka koju organizuje APAVE VERTECH obezbeđuje potrebnu veštinu i znanje za uspešno polaganje ispita.

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment