Elektrolučno zavarivanje Volframovom elektrodom

Elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova i najčešće se primenjuje kada je potrebno spojiti delove od aluminijuma. Postupak je označen kao 141. Ovaj postupak zavarivanja je posebno pogodan za tankozidne delove i za provar kod zavarivanja cevi, uzevši u obzir da može da se radi u, praktično svim položajima.

 

Obuka zavarivača
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment