Ručno elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama svih vrsta

Princip REL zavarivanja sastoji se u tome da električni luk gori između metalne obložene elektrode (koja se topi pa služi i kao dodatni materijal) i osnovnog materijala. Topljenjem jezgra i obloge elektrode stvaraju seodređene količine rastopljenog metala, šljake i gasa.

Zavarivanje REL se može primenjivati za zavarivanja svih vrsta metala i legura (koje se mogu zavarivati topljenjem) uz odgovarajuće elektrode i vrste struje. Postupak je lako prilagodljiv za sve uslove rada i oblike osnovnog materijala. Količina istopljenog materijala u jedinici vremena je manja nego kod drugih postupaka, a uticaj zavarivača na kvalitet zavara je značajan. Otpad elektrode za vreme zavarivanja se kreće od 8 do 10%.

Obuka zavarivača
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment