Metoda ispitivanja ultrazvukom zasnovana je na sposobnosti ultrazvučnih talasa da u vidu usmerenog snopa prodiru kroz materijal, a odbijaju se o razne nehomogenosti, što omogućava otkrivanje raznih grešaka, čak i kada su one u dubini materijala, tj. kada je primena magnetne metode nemoguća, a primena rendgenskih i γ-zraka ograničena debljinom materijala.

Ultrazvučna metoda ispitivanja se može prilagoditi materijalima koji nisu feromagnetni, i može otkriti nedostatke koji su prilično duboko u unutrašnjosti komada, pa predstavlja jednu od najkorisnijih zapreminskih metoda ispitivanja bez razaranja. Uslov primene ultrazvučne metode ispitivanja je da materijal bude provodnik zvučnih talasa pa se u praksi primenjuje na skoro svim materijalima. Ultrazvučna energija se pomoću sondi emituje u objekat ispitivanja. Odjek ultrazvučnih talasa od grešaka se istom ili drugom sličnom sondom registruje na ekranu.

Greške koje se mogu detektovati su: pukotine, uključci, poroznost, grubozrnost, greške u debljini, gustini, korozija itd. Dovoljno je da je objekat ispitivanja pristupačan sa jedne strane. Metode ultrazvučnog ispitivanja se dele na: metode prozvučavanja, impulsne eho metode i rezonantne metode.

Referentni standardi prema kojima se vrši vizuelno ispitivanje određenog predmeta ispitivanja su sledeći:

  • Zavareni spojevi (w) – SRPS EN ISO 17640:2019, SRPS EN ISO 10863:2014, SRPS EN ISO 13588:2019 i SRPS EN ISO 17643:2016
  • Metalni materijali – SRPS EN ISO 16810:2016
  • Pljosnati proizvodi od čelika – SRPS EN 10160: 2010
  • Ravni proizvodi od čelika – SRPS EN 10307: 2010
  • Čelični odlivci (c) – SRPS EN 12680-1: 2010
  • Čelični otkovci (f) – SRPS EN 10228-3: 2016
  • Zavareni spojevi na termoplastičnim materijalima – SRPS EN 13100-3: 2013

IBR metoda (NDT) – UT, Ultrazvučno ispitivanje (Ultrasonic testing)
IBR metoda (NDT) – UT, Ultrazvučno ispitivanje (Ultrasonic testing)

 

 

 


Naša kompanija je radila ultrazvučno ispitivanje na velikom projektu “Turski tok“ (TurkStream), što je prikazano u video zapisu iznad.

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment