Metoda ispitivanja ultrazvukom zasnovana je na sposobnosti ultrazvučnih talasa da u vidu usmerenog snopa prodiru kroz materijal, a odbijaju se o razne nehomogenosti, što omogućava otkrivanje raznih grešaka, čak i kada su one u dubini materijala, tj. kada je primena magnetne metode nemoguća, a primena rendgenskih i γ-zraka ograničena debljinom materijala.

Ultrazvučna metoda ispitivanja se može prilagoditi materijalima koji nisu feromagnetni, i može otkriti nedostatke koji su prilično duboko u unutrašnjosti komada, pa predstavlja jednu od najkorisnijih zapreminskih metoda ispitivanja bez razaranja. Uslov primene ultrazvučne metode ispitivanja je da materijal bude provodnik zvučnih talasa pa se u praksi primenjuje na skoro svim materijalima. Ultrazvučna energija se pomoću sondi emituje u objekat ispitivanja. Odjek ultrazvučnih talasa od grešaka se istom ili drugom sličnom sondom registruje na ekranu.

Greške koje se mogu detektovati su: pukotine, uključci, poroznost, grubozrnost, greške u debljini, gustini, korozija itd. Dovoljno je da je objekat ispitivanja pristupačan sa jedne strane. Metode ultrazvučnog ispitivanja se dele na: metode prozvučavanja, impulsne eho metode i rezonantne metode.

TIME-OF-FLIGHT DIFFRACTION (TOFD) inspekcija

 • Tehnika koristi ultrazvučne sonde za kontrolisanje zavarenih spojeva;
 • Sonde se postavljaju sa obe strane zavarenog spoja, koriste se longitudinalni talasi;
 • Jedan senzor šalje signal kroz materijal, a drugi ga prima;
 • Merenjem brzine prostiranja talasa moguće je odrediti dve dimenzije detektovane nepravilnosti;
 • TOFD tehnikom otkrivanje grešaka ne zavisi od njene orijentacije;
 • Za razliku od radiografije, ravanske nepravilnosti koje nisu upravne na kontrolisanu površinu se mogu detektovati;
 • Visina nepravilnosti može se tačno odrediti;
 • U zoni kontrolisanja nije potrebna evakuacija osoblje, moguće je kontrolisanje u proizvodnji i eksploataciji, sa strane korisnika usluga organizacija je pojednostavljena;
 • Rezultati kontrolisanja su momentalno dostupni, a kao trajan zapis ostaje izgled uzdužna i poprečna projekcija zavarenog spoja;
 • Kontrolisanje se sprovodi na temperaturama manjim od 100° C.

Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT)

 • Uređaj poseduje set sondi za ultrazvuk napravljenih od velikog broja elemenata (kristala);
 • Tehnika se koristi za kontrolisanje složenih geometrijskih kao i materijala za koje konvencionalni ultrazvuk ima ograničenja;
 • Primenjuje se za kontrolisanje zavarenih spojeva.

LONG RANGE ULTRASONIC TESTING- LRUT

 • APAVE koristi metodu ispitivanja LRUT da locira mehanička oštećenja od korozije ili erozije na osnovnom materilaju cevovoda ispod izolacije ili na podzemnom ili na nepristupačnom cevovodu;
 • Neophodna je priprema cevovoda (bez izolacije, očišćena površina);
 • 100% zida cevi se kontroliše;
 • Sa jedne pozicije moguce je ispitati i 100m cevovoda;
 • Za potvrđivanje nepravilnosti neophodno je primeniti konvencionalne metode;
 • Primena: prečnici 1.5“   to 52 “, temperatura od -40 do 120ºC, podzemni cevovodi, izolovani cevovodi, cevovod u rafinerijama, hemijskoj industriji, elektanama, oslonci sfernih rezervoara.

High Speed Remote Access C-Scan Corrosion Mapping System- RMS

 • Daljinski sistem velike brzine i visoke tačnosti za mapiranje korozije;
 • RMS sistem je prilagođen uslovima kontrolisanja rezervoara, cevovoda, posuda pod pritiskom i druge opreme visokog nivoa opasnosti;
 • Ovo metodom omogućeno je detaljno i brzo kontrolisanje, sa mogućnošću neposrednog praćenja kontrolisanja;
 • Rezultati se čuvaju čime je omogućena povremena provera i kasnije detaljna analiza;
 • MOGUĆNOSTI KONTROLISANJA: Pitting, korozija i erozija, laminacija, oštećenja na AKZ g, hydrogen blistering (HB), hydrogen induced cracking (HIC).

HYDROFORM – Phased Array Mapping

 • Hydro FORM je najbolji izbor za otkrivanje stanjenja zida materijala usled korozije, abrazije ili erozije. Takođe otkriva nepravilnosti u samom materijalu kao što su laminacije, vodonične pore i razlikuje ih od gubitka materijala.
 • Sa visokom rezolucijom 1mm x 1 mm i velikom brzinom skeniranja od 100 mm/s povećava brzinu kontrolisanja. Moguće je kontrolisati koroziju na cevovodima, posudama pod pritiskom, kompozitnim panelima
 • Moguće je kontrolisati konveksne površine od 4“ do ravne i konkavne od 10“ do ravnih
 • Čuvanje digitalnih zapisa daje mogućnost analiziranja podataka i nakon inspekcije.
 • Izveštaj kontrolisanja Hydroform metodom sadrži:
  • Informacije o objektu kontrolisanja;
  • Skenove;
  • Svaki sken sa maximalnom i minimalnom debljinomi komentarom o nepravilnostima.

Internal Rotary Inspection System – IRIS

Koristi jedinstveno rotirajuće ogledalo i vodu za usmeravanje ultrazvučnog snopa koji se reflektuje pod uglom od 90 stepeni od unutrašnjeg zida cevi; metoda je primenljiva za većinu materijala koji se koriste za kotlove, izmenjivače topote sa vodom, izmenjivače, rashlađivače vazduha, itd.

Referentni standardi prema kojima se vrši ultrazvučno ispitivanje određenog predmeta ispitivanja su sledeći:

 • Zavareni spojevi (w) – SRPS EN ISO 17640:2019, SRPS EN ISO 10863:2014, SRPS EN ISO 13588:2019 i SRPS EN ISO 17643:2016
 • Metalni materijali – SRPS EN ISO 16810:2016
 • Pljosnati proizvodi od čelika – SRPS EN 10160: 2010
 • Ravni proizvodi od čelika – SRPS EN 10307: 2010
 • Čelični odlivci (c) – SRPS EN 12680-1: 2010
 • Čelični otkovci (f) – SRPS EN 10228-3: 2016
 • Zavareni spojevi na termoplastičnim materijalima – SRPS EN 13100-3: 2013

IBR metoda (NDT) – UT, Ultrazvučno ispitivanje (Ultrasonic testing)
IBR metoda (NDT) – UT, Ultrazvučno ispitivanje (Ultrasonic testing)

 

 

 

Naša kompanija je radila ultrazvučno ispitivanje na velikom projektu “Turski tok“ (TurkStream), što je prikazano u video zapisu iznad.

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment